Nauczyciele

Akademia Kreatywności

 
Akademia Kreatywności
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w Akademii Kreatywności, którą prowadzi Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych funkcjonujący w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
Spotkania odbywają się cyklicznie w formie zdalnej – w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 18:00 - 18:45. 
 
Udział w Akademii Kreatywności umożliw

Przedszkolne inspiracje – architektura i sztuka

 
Przedszkolne inspiracje – architektura i sztuka
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału
 
w seminarium online Przedszkolne inspiracje – architektura i sztuka.
 
Będzie to kolejne w bieżącym roku szkolnym z cyklu spotkań prezentujących praktyczne rozwiązania edukacyjne ukierunkowane na wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, wdrażane przez nauczycieli łódzkich przedszkoli.
 
Spotka

Konferencja “Obudzić wrażliwość” - o projekcie edukacyjnym - “W poszukiwaniu psiego nieba”

 
Doradcy metodyczni i konsultanci z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej oraz Edukacji Humanistycznej zapraszają zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji
 
„Obudzić wrażliwość – o projekcie edukacyjnym –
W poszukiwaniu psiego nieba”
 
Tematyka spotkania:
  • projekt edukacyjny i jego znaczenie w edukacji,
  • literatura jako ins

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (20 GODZIN, WARSZTATY)

 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych do udziału w cyklu warsztatów ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
 
Zajęcia kierowane są szczególnie do nauczycieli z krótkim stażem, opiekunów stażu, mentorów oraz wszystkich tych, którzy chcą doskonalić umiejętności metodyczne sprzyjające efektywnej realizacji zadań nauczyciela.

Akademia Tutora “Ktoś we mnie uwierzył...” 3 godz. konferencja

 
Akademia Tutora
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online, organizowanej w ramach Akademii Tutora, pod tytułem:
 
Ktoś we mnie uwierzył …
 
Tematyka spotkania:
  1. Jak wykorzystywać narzędzia coachingowe do prowadzenia tutoriali w szkole?
  2. Doświadczenia nauczyciela tutora w szkole podstawowe

Wędrówki łowickiej Pyzy. Folklor ziemi łowickiej.

 
Wędrówki łowickiej Pyzy. Folklor ziemi łowickiej.
 
(zajęcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych)
 
Wszystkich, szczególnie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowanych folklorem naszego regionu oraz różnymi metodami pracy z dziećmi, zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone z uczniami klasy III. Tematem spotkania będzie bohaterka książki H.

Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów

 
KURS
 
Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów?
 
Konsultant z Pracowni Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w 60-godzinnym kursie metodycznym Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów?
 
Tematyka kursu obejmuje elementy i techniki oceniania kształtującego sprzyjające efektywność zajęć dydaktycznych.
 
Udział w ku

Różne role nauczyciela języka polskiego we współczesnej szkole

 
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
 
Konsultanci z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konferencji RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE.

Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym?

 
Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym?
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji zapraszają nauczycieli początkujących, którzy nie posiadają stopnia awansu zawodowego i będą ubiegać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, według zasad obowiązujących od 1.09.2022 r., do udziału w seminarium online na temat Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym? Do uczestnictwa w w/w seminarium zapraszamy

"Pomagamy świętemu Mikołajowi" - inspiracje na wspomaganie terapii ręki zabawami sensorycznymi, zajęcie modelowe, 3 h

 
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w zajęciach modelowych
 
Pomagamy świętemu Mikołajowi
(inspiracje na wspomaganie terapii ręki zabawami sensorycznymi)
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną pomysły na zabawy ułatwiające odbieranie i przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych oraz dotykowych w grupie dzieci 4-letnich.
 
Zajęcia odbędą się 7.12.2022r.

X Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

 
X FORUM
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w X Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów – członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w godz.

„JA PRZEDSIĘBIORCA” X Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 
„JA PRZEDSIĘBIORCA”
X Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest inspirowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi

 
KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, do udziału w konsultacji grupowej
 
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi.
 
Organizatorem spotkania jest Ewa Sprawka - doradca metodyczny w ŁCDNiKP.
 
Zaplanowana tematyka:
  • procedura ubiegania się o

Inspirowanie do nowatorskich rozwiązań w edukacji matematycznej – spotkanie zespołu innowacyjnego.

 
Inspirowanie do stosowania nowatorskich rozwiązań w edukacji matematycznej
 
Doradca metodyczny o konsultanci z Pracowni Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w spotkaniu, którego celem jest inspirowanie nauczycieli do rozbudzania zainteresowań i rozwijania kompetencji matematycznych uczniów klas I - III.
 
Spotkanie odbędzie się 23.11.2022 r.

Jak pracować z grupą?

 
Zaproszenie na seminarium
 
Jak pracować z grupą?
 
Doradca metodyczny z Pracowni Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza nauczycieli i nauczycieli do udziału w seminarium, którego celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołem klasowym.
 
Podczas zajęć zaprezentujemy również przykłady działań wspierających tworzenie i integrację grupy.
 
Spotkanie odbędzie się 17.11.2022

Jak rozwiązywać z dziećmi zadania tekstowe?

 
Jak uczyć dzieci rozwiązywania zadań tekstowych?
 
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach, które odbędą się w formie zdalnej 23 listopada 2022 roku w godzinach 15:00 – 16:30.
 
Podczas spotkania:
  • omówimy rolę zadań tekstowych w procesie uczenia się matematyki,
  • wymienimy przyczyny trudności uczniów w rozwiązywaniu zadań,
  • zaprezentujemy przykładowe działania ułatwiające dzieciom

Strony