X Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

Nr szybkiej informacji: 
92
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
Informacja o wydarzeniu: 
 
X FORUM
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w X Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów – członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w godz. 16.00-18.30 w siedzibie ŁCDNiKP. Podczas Forum uzdolnieni informatycznie uczniowie łódzkich szkół będą mieli możliwość wygłoszenia przygotowanych przez siebie referatów oraz uczestniczenia w warsztatach komputerowych.
 
Każdy zainteresowany uczeń może zgłosić swój udział w tym wydarzeniu poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.wckp.lodz.pl. O zakwalifikowaniu do udziału w Forum uczniowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 
Prosimy nauczycieli o powiadomienie uczniów i ich rodziców o tym spotkaniu.
 
Opracował:
Sławomir Szaruga
konsultant
 
Planowany termin zajęć:: 
15.12.2022
Organizator: 
Sławomir Szaruga s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl