Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów

Nr szybkiej informacji: 
97
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
 
KURS
 
Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów?
 
Konsultant z Pracowni Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w 60-godzinnym kursie metodycznym Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać rozwój uczniów?
 
Tematyka kursu obejmuje elementy i techniki oceniania kształtującego sprzyjające efektywność zajęć dydaktycznych.
 
Udział w kursie przygotuje uczestników do stosowania elementów oceniania kształtującego, wykorzystywania na lekcjach technik angażujących uczniów w proces uczenia się oraz planowania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad oceniania kształtującego.
 
Kurs rozpocznie się 13 grudnia 2022 r. i prowadzony będzie w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Teams.
 
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenie się do udziału w kursie poprzez rejestrację elektroniczną wykorzystaniem. W zgłoszeniu należy podać służbowy adres mailowy w domenie elodz.edu.pl
 
 
Zgłoszenia na kurs można również kierować drogą mailową na adres: m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl podając dane potrzebne do rejestracji: datę i miejsce urodzenia.
 
Opracowała:
Maria Stompel
 
Planowany termin zajęć:: 
13.12.2022
Organizator: 
Maria Stompel m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl