Jak rozwiązywać z dziećmi zadania tekstowe?

Nr szybkiej informacji: 
81
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacja o wydarzeniu: 
 
Jak uczyć dzieci rozwiązywania zadań tekstowych?
 
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach, które odbędą się w formie zdalnej 23 listopada 2022 roku w godzinach 15:00 – 16:30.
 
Podczas spotkania:
  • omówimy rolę zadań tekstowych w procesie uczenia się matematyki,
  • wymienimy przyczyny trudności uczniów w rozwiązywaniu zadań,
  • zaprezentujemy przykładowe działania ułatwiające dzieciom pokonywanie trudności w rozwiązywaniu zadań.
 
 
Warsztaty odbędą się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Podanie przy rejestracji adresu mailowego w domenie elodz.edu.pl, ułatwi Państwu aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
 
Opracowała:
Anna Rostrygin – nauczyciel konsultant
 
Planowany termin zajęć:: 
23.11.2022
Organizator: 
Anna Rostrygin a.rostrygin @lcdnikp.elodz.edu.pl