Nauczyciele

Sesja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego Podstawy metodyki nauczenia-uczenia się języka polskiego jako obcego

 
Sesja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
Podstawy metodyki nauczenia-uczenia się
języka polskiego jako obcego
 
W planie sesji:
 • Przegląd metod i form pracy wspierających komunikację oraz procesy uczenia się uczniów cudzoziemców (przedstawi gość specjalny Pani Milena Cybulska absolwentka polonistyki i dydakt

Archetypy rozwoju ruchowego

 
ARCHETYPY ROZWOJU RUCHOWEGO
(warsztaty)
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych do udziału w zajęciach, których tematyka dotyczyć będzie:
 • wpływu rozwoju ruchowego na rozwój funkcji poznawczych,
 • schematów ruchów archetypowych,
 • funkcji schematów archetypowych,
 • ćwiczeń aktywujących schematy ruchowe.
Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom zroz

II etap konkursu “Ja przedsiębiorca”

 
II etap IX konkursu „Ja przedsiębiorca”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przypomina, że zbliża się termin nadsyłania prac konkursowych i rozstrzygnięcia eliminacji szkolnych w ramach konkursu „Ja przedsiębiorca”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego, którzy w ramach zajęć lekcyjnych, kół zainteresowań lub samodzielnie opanowali wiadomości, ukształtowali umiejętności przewidziane w prog

Zaproszenie na warsztaty: 1.Forms - tworzenie zaawansowanych, rozgałęzionych testów i ankiet Microsoft Forms 2. Nieliniowa obróbka filmów (2 warsztaty) 3. SharePoint - witryny do komunikacji nie tylko z rodzicami (2 terminy) 4. Teams – platform

 
Zaproszenie na warsztaty
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół do udziału w warsztatach dotyczących następującej tematyki:
 • Forms - tworzenie zaawansowanych, rozgałęzionych testów i ankiet 

Folklor ziemi łódzkiej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. cz.1 2 h, warsztaty

 
Folklor ziemi łódzkiej
w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej cz.1
(warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i innych zainteresowanych)
 
Zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniach dotyczących zagadnień związanych z folklorem naszego regionu.
Warsztaty odbywać się będą w systemie stacjonarnym w Muzeum Archeologicznym i Etn

Jak prowadzić zajęcia dramowe online?

 
Jak prowadzić zajęcia dramowe online?
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w konsultacji grupowej, dotyczącej możliwości wykorzystania technik i strategii dramowych w edukacji zdalnej.
 
W programie spotkania:
 • zaprezentowanie możliwości transkrypcji technik dramowych na formę zdalną,
 • inspirowanie do stosowania dramy w zajęciach online.
Spotkanie odbędzie się 03.03.20

Rynek pracy i bezrobocie - najnowsze tendencje w Polsce

 
Rynek pracy i bezrobocie - najnowsze tendencje w Polsce.
Seminarium dla nauczycieli
 
Spotkanie dedykowane jest głównie nauczycielom podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych, geografii, doradcom zawodowym, koordynatorom WSDZ oraz wszystkim innym zainteresowanym nauczycielom.
 
We współczesnym świecie bardzo szybko następują zmiany, a wraz z nimi zmieniają się potrzeby rynku pracy.

Złote szkoły NBP

 
Złote Szkoły NBP
„Bezpieczni w finansach osobistych”
 
Do Nauczycieli,
uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w programie Złote Szkoły NBP - II edycja. Ta inicjatywa sprzyja zastosowaniu w praktyce innowacyjnych metod edukacyjnych oraz rozwijaniu kooperatywnych działań nauczycieli i uczniów.

XIII Interdyscyplinarny Konkurs “O szkodliwości korupcji”

 
XIII Interdyscyplinarny Konkurs „O szkodliwości korupcji”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami do udziału w XIII Interdyscyplinarnym Konkursie „O szkodliwości korupcji”.
Konkurs został objęty patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
 
Przedmiotem oceny kon

Akademia Kreatywności

 
Akademia Kreatywności 
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w Akademii Kreatywności, którą prowadzi Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Spotkania odbywają się cyklicznie w formie zdalnej – w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 18.00-18.45.  
 
Spotkania w Akademii Kreatywności umożliwiają nauczycielom, prezentującym swoje osiągnięcia: 

Punkty szczególne trójkąta-wykorzystanie aplikacji GEOGEBRA – 4 godz.,warsztaty,

 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
Punkty szczególne trójkąta – wykorzystanie aplikacji GEOGEBRA.
 
Pracowania Edukacji Matematycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli w szkołach podstawowych na warsztaty poświęcone konstruowaniu scenariusza lekcji poświęconej własnościom symetralnej i dwusiecznej

Akademia Tutora

 
AKADEMIA TUTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, wicedyrektorów oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w inauguracyjnym spotkaniu w ramach Akademii Tutora.
 
Podczas spotkania skupimy się między innymi na:
 • omówieniu wybranych form edukacji spersonalizowanej i korzyściach, jakie z nich wynikają,
 • zaplanowaniu działań Akademii w bieżącym roku szkolnym.

Od podstawy programowej do jej wdrożenia

 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online organizowanym w ramach Akademii Wicedyrektora na temat:
 
Od podstawy programowej do jej wdrożenia
 
Tematyka spotkania:
 1. relacja między podstawą programową a programem,
 2. rodzaje i struktura programów,
 3. kryteria wyboru programu,
 4. rola dyrektora/wicedyrektora -procedura zatwierdzania programów do użytku szkolnego

Rola i celowość zadawania prac domowych.

 
Rola prac domowych i celowość ich zadawania uczniom
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w konsultacji grupowej, dotyczącej roli i celowości zdawania prac domowych.
 
W planie spotkania:
 • Próba odpowiedzi na pytanie Komu i czemu służą prace domowe i czy warto je zadawać?
 • Generowanie pomysłów na interesujące dla ucznia prace domowe.
Spotkanie odbędzie się 26.01.2022 w

Strony