Nauczyciele

Mediacje już w przedszkolu

 
Mediacje już w przedszkolu
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w seminarium online „Mediacje już w przedszkolu”.
 
Tematyka spotkania:
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu problemów.
 • Mediacja jako sposób rozwiązywania dziecięcych konfliktów.
 • Etapy procesu mediacji.
 • Propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie mediacji w p

Kontynuacja kursów języka angielskiego

 
KONTYNUACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych.
 
Przedstawiamy Harmonogram kursów: styczeń/luty 2022 r. – maj/czerwiec 2022 r. z możliwością kontynuacji w kolejnym roku szkolnym. Harmonogram opracowano dla zajęć stacjonarnych.

Seminarium – Techniki i strategie dramowe

 
Techniki i strategie dramowe
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w seminarium online, dotyczącym technik i strategii dramowych w pracy z dziećmi.
 
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przykłady sprawdzonych technik i strategii dramowych.
 
Seminarium odbędzie się 20 stycznia 2022 roku w godzinach 18:00 – 19:30 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Wykorzystaj wirtualne przedsiębiorstwo na zajęciach

 
Wykorzystaj wirtualne przedsiębiorstwo na zajęciach
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego poleca webinar Wykorzystaj wirtualne przedsiębiorstwo na zajęciach z cyklu poznawania w praktyce aktywnych metod pracy z uczniami. Spotkanie jest dedykowane nauczycielom podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych i zawodowych, którzy chcą prowadzić lekcje ciekawe i aktywizujące uczniów.

Bajkoterapia w pracy z małymi dziećmi cz.2

 
Bajkoterapia w pracy z małymi dziećmi (cz.2)
 
(seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i innych zainteresowanych)
 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kolejne spotkanie w ramach II edycji zajęć o bajkoterapii. Z uwagi na sytuację epidemiczną również to seminarium odbędzie się w formie on-line.
 
Podczas seminarium uczestniczki poznają bliżej różne rodzaje bajek terapeu

Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele w wychowaniu przedszkolnym, 4 h, seminarium

 
Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele
w wychowaniu przedszkolnym.
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w seminarium online „Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele w wychowaniu przedszkolnym”.
 
W planie spotkania:
 • Zapoznanie z taksonomi

Spotkanie zespołu zadaniowego  “Praca z uczniem uzdolnionym technicznie na lekcjach techniki”  

 
XX KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prosi nauczycieli techniki o zainteresowanie uczniów klas IV-VI szkół podstawowych udziałem w XX Konkursie Wiedzy Technicznej.
 
Cele Konkursu:
 • rozwijanie u uczniów zainteresowania techniką,
 • inspirowanie ich do kreatywności.
 
Warunkie

Drama – jako jedna z metod pracy w klasach I - III

 
Drama – jako jedna z metod pracy w klasach I-III
 
Konsultanci i doradcy metodyczni z Pracowni Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zapraszają nauczycieli do udziału w seminarium online dotyczącym dramy, jako jednej z metod pracy z dziećmi.
 
Celem spotkania jest zainspirowanie uczestników do posługiwania się dramą w budowaniu relacji rówieśniczych oraz rozwijaniu empatii i wyobraźni dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
Se

Poznaj wybrane projekty oraz ciekawe inicjatywy wspierające rozwój placówki edukacyjnej i zostań ich realizatorem

 
Poznaj wybrane projekty oraz ciekawe inicjatywy wspierające rozwój placówki edukacyjnej i zostań ich realizatorem
 
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej prezentacji wybranych projektów wspierających rozwój placówki edukacyjnej.
 
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2021r. w godz.

Inspirujemy do bycia EKO. Tworzywa sztuczne jako materiał zrównoważonego rozwoju.

 
Inspirujemy do bycia EKO
„Tworzywa sztuczne jako materiał zrównoważonego rozwoju”
 
Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz innych zainteresowanych do udziału w warsztatach, które przeprowadzi Pani Edyta Barry – przedstawiciel Fundacji Plastics Europe.
 
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • tworzywa sztuczne wokół nas,

Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych

 
 
WARSZTATY
 
Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych
 
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na warsztaty on-line w usłudze TEAMS pt. „Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych”. W trakcie zajęć uczestnicy poznają darmowy program AUDACITY. Jego wersja instalacyjna dostępna będzie do pobrania, dla każdego uczestnika spotkania.

Metoda projektów we współczesnych rozwiązaniach edukacyjnych

 
Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza nauczycieli kształcących w obszarze bezpieczeństwa do udziału w seminarium na temat: 
 
Metoda projektów we współczesnych rozwiązaniach edukacyjnych  
 
Tematyka spotkania:  
 • istota metody projektów, 
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w metodzie projektów,  
 • przykłady zastosowania metody projektów w procesie edukacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (np.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

 
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w nowej odsłonie
 
„O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prosi wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach WSDZ są zobowiązani do realizacji tematyki doradztwa zawodowego, o zachęcenie uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie O prz

Zajęcia modelowe. Rozwijanie siły i mocy (3 godz.)

 
ROZWIJANIE SIŁY I MOCY
Zajęcia modelowe
 
W programie:
 • ćwiczenia indywidualne i w parach rozwijające siłę i moc;
 • gry i zabawy z mocowaniem;
 • elementy boksu w grach i zabawach;
 • wykorzystanie prostych przyborów, w tym piłek rehabilitacyjnych.
 
Zaprezentowane podczas zajęć rozwiązania organizacyjno – metodyczne można wykorzystać zarówno w części wstępnej, jak i głównej l

„JA PRZEDSIĘBIORCA” IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 
JA PRZEDSIĘBIORCA
IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Również istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia.

Grywalizacja w praktyce –karty PROFESKI

 
Grywalizacja w praktyce – karty PROFESKI
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w seminarium z cyklu poznawania w praktyce aktywnych metod pracy z uczniem.
 
Tym razem proponujemy tematykę GRYWALIZACJI. Jest to metoda, która świetnie sprawdza się w pracy stacjonarnej jak również podczas zajęć online.
 
Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2021 roku w godz.

Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

Strony