Nauczyciele

Inspirujemy do bycia eko, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 
Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Inspirujemy do bycia EKO, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK
 
Zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu inaugurującym ogólnopolskie przedsięwzięcie o charakterze ekologicznym
Inspirujemy do bycia EKO, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK
 
W planie spotkania:
 • omówienie istoty innowacji pedagogicznych,
 • przedstawienie zasad planowania i

Inspirujemy do bycia eko, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 
Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 
Inspirujemy do bycia EKO, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK
 
Zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu inaugurującym ogólnopolskie przedsięwzięcie o charakterze ekologicznym
Inspirujemy do bycia EKO, czyli 10 wyzwań ekologicznych z TIK
 
W planie spo

Zawiłości w przepisach, czyli co nowego dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

 
Zapraszamy nauczycieli uczniów klas I – III do udziału w pierwszej w bieżącym roku szkolnym konferencji metodycznej
 
Zawiłości w przepisach, czyli co nowego dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2022/2023.
 
Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • przygotowanie do zawodu - rola i zadania mentora,
 • ocena pracy nauczyciela – nowe regulacje prawne,
 • specjaliści w szk

Zawiłości w przepisach, czyli co nowego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w pierwszej w bieżącym roku szkolnym konferencji metodycznej
 
Zawiłości w przepisach, czyli co nowego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
 
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • przygotowanie do zawodu - rola i zadania mentora,
 • ocena pracy nauczyciela,
 • specjaliści w szko

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

 

Konsultanci i doradcy metodyczni z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, funkcjonującego w ŁCDNiKP, zapraszają zainteresowanych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, z wszystkich typów szkół, do udziału w konferencji dotyczącej wdrożenia od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Spotkanie z komisją egzaminacyjną. (2 godz., konsultacja grupowa)

 
Spotkanie z komisją egzaminacyjną
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają nauczycieli kontraktowych, przygotowujących się do spotkania z komisją egzaminacyjną i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, do udziału w konsultacji grupowej online na temat Spotkanie z komisją egzaminacyjną.
 
Tematyka szczegółowa:
 • Jak uporządkować wiedzę dotyczącą procedury spotkania nauczyci

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u uczniów techniką origami, 4 h warsztaty

 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u uczniów techniką origami
 
Konsultanci z Pracowni Edukacji Matematycznej funkcjonującej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli zainteresowanych techniką origami do udziału w warsztatach dotyczących sposobów rozwijania wyobraźni przestrzennej uczniów.
 
Tematyka spotkania:

  Metody rozwijające kreatywność uczniów, 4 h Konferencja

   
  KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
   
  Metody rozwijające kreatywność uczniów
   
  Konsultanci z Pracowni Edukacji Matematycznej funkcjonującej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają nauczycieli ze szkół podstawowych do udziału w konferencji dotyczącej metod rozwijających kreatywność uczniów.
   
  Główna tematyka spotkania:
  • Techniki i metody rozwij

  Podsumowanie konkursów zawodowych i wynalazczych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

   
  Konkursy zawodowe i wynalazcze w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
   
  W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowano szereg konkursów zawodowych i wynalazczych, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną i Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  Strony