Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym?

Nr szybkiej informacji: 
95
Adresat: 
Nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego, nauczyciele pełniący zadania mentora
Informacja o wydarzeniu: 
 
Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym?
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji zapraszają nauczycieli początkujących, którzy nie posiadają stopnia awansu zawodowego i będą ubiegać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, według zasad obowiązujących od 1.09.2022 r., do udziału w seminarium online na temat Jestem nauczycielem początkującym, co dalej z moim awansem zawodowym? Do uczestnictwa w w/w seminarium zapraszamy również nauczycieli realizujących zadania mentorów.
 
Udział w spotkaniu:
  • uporządkuje wiedzę dotyczącą procedury uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.09.2022 r.,
  • umożliwi zaplanowanie działań we współpracy z mentorem w procesie przygotowania do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 
Seminarium odbędzie się 29.11.2022 r. godz. 18:00 –19:30 – w aplikacji MS Teams.
 
 
Aby usprawnić komunikację, podczas rejestracji prosimy o podanie służbowego adresu mailowego, którym dysponujecie Państwo w ramach pakietu Microsoft Office 365 (w domenie elodz.edu.pl).
 
Opracowała:
Zofia Kordala
 
Planowany termin zajęć:: 
29.11.2022
Organizator: 
Zofia Kordala