Про нас

Лодзький центр підготовки вчителів та практичної освіти.

У 1996 році було створено Воєводський центр практичної освіти, який з 1998 року працював під назвою Воєводський центр підвищення кваліфікації вчителів та практичної освіти, а у 2001 році змінив назву на Лодзький центр підвищення кваліфікації вчителів та практичної освіти. Діяльність Центру з самого початку була зорієнтована на системну модернізацію та вдосконалення системи освіти і навчання дорослих впродовж життя. Наш заклад організовано таким чином, щоб мати можливість підвищувати професійну майстерність та збагачувати майстерність педагогічних працівників усіх типів шкіл і навчальних закладів для потреб реформованої школи, а також проводити навчання дорослих і практичну підготовку слухачів у рамках цілорічних дидактичних занять та у формах позакласної роботи з використанням сучасного спеціалізованого техніко-дидактичного обладнання. Ми вважаємо своєю місією підготовку педагогічних кадрів для виконання завдань школи та постійне підвищення якості роботи і освітніх результатів. Метою нашого закладу є вдосконалення педагогічної та професійної майстерності вчителів та освіти дорослих. Ми прагнемо виконати завдання наших клієнтів, забезпечивши їх повне задоволення від участі в організованих формах підвищення кваліфікації та консультування, а також надати їм можливість отримати документи, що підтверджують набуті навички. У структурі Лодзького центру підготовки вчителів та професійної освіти функціонують два основні центри: 
  • Центр підвищення кваліфікації вчителів

– організація та забезпечення методичного консультування та підвищення кваліфікації вчителів, а також підтримка педагогічних працівників у впровадженні змін та інновацій у системі шкільної освіти. 

Центр професійно-технічної освіти

 орієнтована на організацію практичної підготовки студентів та дорослих у різних професійних сферах. Це мехатроніка, робототехніка, електроніка, силова електроніка, автомобільна електроніка, комп'ютерне проектування, автоматизоване виробництво, охорона праці та ергономіка, програмування верстатів з числовим програмним управлінням. 

У складі Центру підготовки вчителів функціонують наступні центри:

• Центр передового досвіду для систем шкільної освіти

• Центр менеджменту в освіті

• Центр сучасних інформаційних технологій

• Центр європейської та регіональної освіти

• Центр профорієнтації

У Центрі удосконалення систем шкільної освіти функціонують лабораторії, що надають консультації та вдосконалення у сфері: дошкільної освіти, дошкільної освіти, гуманістичної освіти, екологічної освіти, виховання та профілактики. 

Центр менеджменту в освіті займається побудовою систем якості школи, підвищенням якості освіти учнів, вдосконаленням внутрішньої системи якості, підвищенням навчально-виховної майстерності вчителів, управлінням школою та навчальним закладом. 
Центр сучасних інформаційних технологій провадить діяльність у сфері медіаосвіти, автоматизованого проектування, дистанційного навчання, практичного застосування інформатики в освіті. 
Центр європейської та регіональної освіти  організовує навчання за новими моделями освіти, європейськими освітніми програмами, регіональною та громадянською освітою. 
Центр профорієнтації займається профорієнтацією та консультуванням, експертизою професійних схильностей, економіко-правовою освітою та підприємництвом.

Центр професійно-технічної освіти має Центр професійно-технічної освіти, до складу якого входять такі лабораторії:

• Лабораторія практичного навчання• 
Лабораторія охорони праці, гігієни та ергономіки•
 
Регіональний центр мехатронної освіти

Центр професійно-технічної освіти здійснює професійне навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, учнів, працівників у справах неповнолітніх та дорослих. Готує викладачів теоретичних професійних предметів та інструкторів практичної професійної підготовки. Він організовує навчання протягом усього життя, адаптоване до потреб ринку праці. Організовує іспити, що підтверджують формування відібраних навичок у учасників позашкільних форм навчання та зовнішніх іспитів, що підтверджують професійну кваліфікацію у співпраці з Регіональною екзаменаційною комісією.

Регіональний центр мехатронної освіти на  базі унікального в країні технічного та дидактичного обладнання проводить загальнопрофесійну  та спеціалізовану підготовку людей, які бажають здобути нову кваліфікацію в галузі мехатроніки (учні, студенти, викладачі професійно-технічних навчальних закладів, працівники підприємств, шукачі роботи).

Крім того, в рамках Лодзького навчально-практичного центру підготовки вчителів є три міждисциплінарні команди:• 
Обсерваторія ринку праці для освіти

Команда проекту
 
Видавнича команда

Обсерваторія ринку праці для освіти проводить заходи, спрямовані на аналіз взаємозв'язків між освітою та ринком праці та щодо сфери освіти для потреб регіонального ринку праці. 
Проектна команда, що займається отриманням коштів із зовнішніх джерел для реалізації проектної діяльності. 
Видавнича група, яка здійснює видавничу роботу та поширює допоміжні матеріали для учасників форм удосконалення та суб'єктів, що співпрацюють.

Центр щорічно здійснює в середньому понад 5 000 послуг, в яких
бере участь близько 100 000 чоловік.