Jesień w aktywności plastycznej i technicznej dzieci – pomysły i inspiracje

Nr szybkiej informacji: 
82
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacja o wydarzeniu: 

 

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego do udziału w pierwszym, w tym roku szkolnym, spotkaniu Zespołu metodycznego ds. edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej - Kredką i muzyką malowane, które odbędzie się 22 listopada 2022 r. w godzinach 18:00 – 20:15.
 
Podczas warsztatu online pt.:
 
Jesień w aktywności plastycznej i technicznej dzieci – pomysły i inspiracje
 
zaprezentujemy przykładowe propozycje działań plastyczno-technicznym z małymi uczniami. Udział w spotkaniu będzie również sprzyjał wymianie doświadczeń związanych z edukacją plastyczną i techniczną w przedszkolach i klasach I-III.
 
 
Warsztat odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Podanie przy rejestracji adresu mailowego w domenie elodz.edu.pl, ułatwi Państwu aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
 
Opracowała:
Anna Rostrygin – nauczyciel konsultant
 
Planowany termin zajęć:: 
22.11.2022
Organizator: 
Anna Rostrygin a.rostrygin @lcdnikp.elodz.edu.pl