Nauczyciele

IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

 
IX FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat „Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży” odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 roku w godz. 16.00-18.30 w formie zdalnej.

Konferencja “Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

 
KONFERENCJA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat:
 
„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 
Program:
 
13.00 – 13.10
Otwarcie konferencji;
 
13.10 – 13.40

Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas I-III

 
Zaproszenie na konsultację grupową online
 
Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas I-III
 
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konsultacji grupowej, na temat wykorzystania gier dydaktycznych w codziennej pracy z uczniami klas 1-3.
 
W programie spotkania:
 • omówienie roli gier i zabaw w edukacji
 • prezentacja przykładów gier matematycznych

Konferencja – Znowu o maturze – czy po upływie niemal sześciu miesięcy wiemy coś nowego (4 godziny)

 
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
SZKÓŁ KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ
 
Znowu o maturze – czy po upływie niemal sześciu miesięcy wiemy coś nowego?
 
Pracowania Edukacji Matematycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na drugą edycję konferencji poświęconej koncepcji matury z matematyki w formule,

Poszerzaj horyzonty z eTwinning

 
Poszerzaj horyzonty z eTwinning
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w warsztatach online, na temat możliwości dołączenia do społeczności eTwinning i wykorzystania platformy w realizacji projektów oraz do doskonalenia własnych umiejętności i rozwoju zawodowego.
 
Spotkanie odbędzie się 23.11.2021 w godzinach 17.00 - 18.30 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 

Zajęcia otwarte z wykorzystaniem technik dramowych - “Tygrys w imbryku” (2 godz.)

 
 
Zaproszenie na zajęcia otwarte
 
Inscenizacja pantomimiczna opowiadania „Tygrys w imbryku”
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w zajęciach otwartych z wykorzystaniem technik dramowych. Celem zajęć jest zainspirowanie nauczycieli do posługiwania się dramą w budowaniu relacji rówieśniczych oraz rozwijaniu empatii i wyobraźni.

Awans zawodowy nauczyciela

 
Awans zawodowy nauczyciela
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w konsultacjach online, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Podczas spotkania zaplanowanego na 17 listopada, Pani Zofia Kordala z Ośrodka Zarządzania w Edukacji odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwości dotyczące obowiązków i powinności osób ubiegających się o kolejny stopień awansu.
 
Spotkania odbędą się

Konstruowanie zasad oceniania z wychowana fizycznego Sieć współpracy nauczycieli WF

 
KONSTRUOWANIE ZASAD OCENIANIA Z WYCHOWANA FIZYCZNEGO
 
Sieć współpracy nauczycieli WF
 
W programie:
 • uregulowania prawne dotyczące oceniania ucznia;
 • struktura dokumentu „Zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne”,
 • ocenianie ucznia z poszczególnych obszarów, zgodnych z regulacjami prawnymi,
 • wymiana doświadczeń w zakresie oceniania – trudności, sprawdzone rozwiązania.

Wystąpienia publiczne bez tajemnic

 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach na temat:
 
Wystąpienia publiczne bez tajemnic
 
„Nie można wywrzeć dobrego wrażenia po raz drugi”
 
Uczestnicy między innymi:
 • przedyskutują sposoby sprawnego formułowania, dobierania rodzaju przekazu i poziomu komunikacji do odbiorcy oraz sytuacji,
 • omówią zagadnienia związane z budowaniem

MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

 
MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS 
 
Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej. 
 
Celem spotkania jest zaprezentowanie: 
 • zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, 
 • przykładów wykorzystania mechatroniki w różnych obszarach przemysłowych, 

Teatrzyk Kamishibai jako sposób kształtowania kompetencji czytelniczych małego dziecka

 
Teatrzyk Kamishibai jako sposób kształtowania kompetencji czytelniczych małego dziecka
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w seminarium „Teatrzyk Kamishibai jako sposób kształtowania kompetencji czytelniczych małego dziecka”
 
W planie spotkania:
 • Geneza, założenia i zasady techniki opowiadania historii Kamishibai
 • Walory dydaktyczne zajęć z wykorzystaniem teatrzyka
 • Prze

Jak dostosowywać warunki, treści i metody kształcenia na lekcjach języka polskiego

 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
 
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych do udziału w 18-godzinnych warsztatach online:
 
Jak dostosowywać warunki, metody i treści kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego
 
Program warsztatów:
 • dostosowania warunkó

Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele w wychowaniu przedszkolnym, seminarium, 4 h

 
Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele w wychowaniu przedszkolnym
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w seminarium online „Ogólne, szczegółowe, operacyjne, czyli jak formułować cele w wychowaniu przedszkolnym”.
 
W planie spotkania:
 • Zapoznanie z taksonomią celów kształcenia w odniesieniu do wychowania przedszkolnego
 • Omówienie zas

Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju mowy dziecka, warsztaty, 4 h

 
Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju mowy dziecka
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w warsztatach „Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju mowy dziecka”
 
W planie spotkania:
 • Zapoznanie z prawidłowościami rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 • Omówienie mechanizmów kierujących mową
 • Analiza rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogi

Koło teatralne w Teatrze Nowym

 
Koło teatralne w Teatrze Nowym
 
Teatr Nowy zaprasza wszystkich zainteresowanych (powyżej 8 roku życia) do udziału w naborze do nowo powstającego Koła Teatralnego. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie w soboty w godzinach 14:30-16:00 przez cały sezon.
Nabór chętnych odbędzie się 13 listopada (sobota) o godzinie 14:30 w foyer Małej Sceny Teatru przy ul.

Mistrzowie historii – teleturniej wiedzy na temat II wojny światowej. 2 godz.

 
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza zainteresowanych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie z wszystkich typów szkół do udziału w obserwacji lekcji otwartej
 
Mistrzowie historii – teleturniej wiedzy na temat
II wojny światowej.
 
Tematyka spotkania obejmuje:
 • utrwalenie wybranych wiadomości z okresu II wojny światowej,
 • doskonalenie umiejętności p

BADANIE JAKOŚCI GLEBY I WODY Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

 
BADANIE JAKOŚCI GLEBY I WODY
 
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych
 
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w warsztatach dotyczących badania stopnia zanieczyszczenia gleby oraz wody.
 
W trakcie zajęć uczniowie będą mieli możliwość poznania podstawowych cech gleby i wody, a także przeprowadzą proste doświadczenia pozwalające na zbadanie właściwości wody oraz gleby.

MATURA 2022 - CHEMIA Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii

 
MATURA 2022 - CHEMIA
 
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystąpią do egzaminu maturalnego z chemii, do udziału w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do tego egzaminu. Tematyka spotkań będzie obejmowała m.in.

„Jak rozpocząć przygodę z symultaniczno – sekwencyjną metodą nauki czytania w przedszkolu?”, warsztaty, 4 h

 
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w warsztatach
 
„Jak rozpocząć przygodę z symultaniczno – sekwencyjną metodą nauki czytania w przedszkolu?”
 
Podczas spotkania uczestniczki poznają:
 • teoretyczne podstawy metody prof. Jagody Cieszyńskiej,
 • tok metodyczny wprowadzania sylab,
 • przykłady zabaw i ćwiczeń pomocnych podczas stosowania metody prof.

Strony