Структура

Дирекція:

· Януш Моос – директор

E-mail: j.moos@lcdnikp.elodz.edu.pl
секретар:Телефон: 42 678-33-78 
Факс: 42 678-07-98 e-mail
kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

· Софія Тереза Домбровська – заступник директора


Телефон: 42 678-33-78 W.204E-mail: t.dabrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Анна Колудо – заступник директора

Телефон: 42 678-33-78 W.205Email: a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

Керівники центру:

· Центр удосконалення систем шкільної освіти
Софія Тереза Домбровська
телефон: 42 678-33-78 вн.204e-mail: t.dabrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Центр професійно-технічної та неперервної освіти
Барбари Капрузяк
телефон: 42 678-33-78 вн.236e-mail: b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Центр сучасних інформаційних технологій
Лідія Апарта
телефон: 42 678-33-78 вн.353e-maill.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Центр менеджменту в освіті
Маріола Зайдліч
телефон: 42 678-33-78 вн.208e-mail: m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Центр кар'єрного консультування
Małgorzata Sienna
телефон: 42 678-33-78 ext. 232e-mail: m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Центр європейської та регіональної освіти
Барбари Кузьміцької-Врубель
телефон: 42 678-33-78 вн. 351e-mail: b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Обсерваторія ринку праці для освіти
Ярослава Токарського
телефон: 42 678-33-78 вн. 357e-mail: j.tokarski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Секретаріат з усіх форм удосконалення

· Телефон: 42 678-33-78  вн.105тел: 42 678-10-85

Фінансово-бухгалтерський відділ

· Тереза Майхрзак – головний бухгалтер: 42 678-33-78 вн. 107e-mail: t.majchrzak@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Бухгалтерський
телефон: 42 678-33-78 вн.103, 107

Адміністративно-господарський відділ

· Збігнєв Турковський (Zbigniew Turkowski)  – адміністративно-господарський менеджер, телефон: 42 678-33-78вн.221
 

Електронна пошта: z.turkowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

· Тереза Адамчик – HRphone: 42 678-33-78 ext. 102e-mail: t.adamczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl

Центри та студії в ŁCDNiKP

Центр сучасних інформаційних технологій

Лідія Апарта - l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl

Домінік Госс - d.goss@lcdnikp.elodz.edu.pl

Томаш Крупа - t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ришард Кушмірек - r.kusmirek@lcdnikp.elodz.edu.pl

Пьотр Янаковський - p.janakowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Славомір Саруга - s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl

Кристина Янковська - k.jankowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Йоанна Циранська - j.cyranska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Адам Циранський - a.cyranski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Томаш Місяк - t.misiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Міхал Дуркевич - m.durkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl

Йоанна Пастусяк - j.pastusiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Дорота Войтуш - d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl

Лукаш Маковецький - l.makowiecki@lcdnikp.elodz.edu.pl

Гражина Бартчак-Беднарська - g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Яцек Ґленбський — j.glebski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Дорота Серан - d.ceran-pikala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Кшиштоф Папєрнік -  k.papiernik@lcdnikp.elodz.edu.pl

Лабораторія гуманітарної освіти

Данута Гурецька - d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ева Штомба - e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl

о. Марцін Войтасик - m.wojtasik@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ева Чємницька - e.ciemnicka@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ельжбєта Битнєвська - e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Беата Великополан - b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl

Альдона Данілевіч-Маліновська - a.danielewicz-malinowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Івона Філіпович - i.filipowicz@lcdnikp.elodz.edu.pl

Лабораторія математичної освіти

Яцек Чапінський - j.czlapinski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Данута Вегровська - d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Лабораторія природничої та про-оздоровчої освіти

Ева Стравка - e.sprawka@lcdnikp.elodz.edu.pl

Катажина Сколімовська - k.skolimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Центр професійно-технічної та безперервної освіти

Барбара Капрузяк - b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Доната Анджейчак - d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Марія Стомпель - m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ярослав Колудо - j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ришард Заньковський - r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Данута Урбаняк - d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Марія Міхалак - m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Джоанна Орда - j.orda@lcdnikp.elodz.edu.pl

Гражина Адамієць - g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ядвіга Моравець - j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl

Кшиштоф Маковський - k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Божена П'єкарська - b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Барбара Пречинська - b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Здзіслав Англарт - z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ізабела Росяк - i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Павел Кравчак - p.krawczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Рафал Адамус - r.adamus@lcdnikp.elodz.edu.pl

Elżbieta Węgrzyn - e.wegrzyn@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анджей Гражич - a.grajlich@lcdnikp.elodz.edu.pl

Маріуш Мосінський - m.mosinski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Томаш Маркевич - t.markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl

Войцех Мекса - w.meksa@lcdnikp.elodz.edu.pl

Вітольд Шиховський - w.szychowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Гжегож Лакомський – g.lakomski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Тереза Маковська – t.makowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Артур Пахольський – a.pacholski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Рената Садек – r.sadek@lcdnikp.elodz.edu.pl

Кшиштоф Суліга – k.suliga@lcdnikp.elodz.edu.pl

Даріуш Карасінський - d.karasinski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Роберт Горинек - r.horynek@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Центр кар'єрного консультування

Малгожата Сієнна - m.sienna@lcdnikp.elodz.edu.pl

Марек Вільмовський - m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Малгожата Бартосяк-Сікоржинська - m.bartosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Емілія Гралевська — Вікіпедія, енциклопедія вільного e.gralewska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Агнешка Бугайська-Можишек - a.bugajska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ева Копер - e.koper@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анна Зієнтальська - a.zientalska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Рената Галас - r.galas@lcdnikp.elodz.edu.pl

Аркадіуш Тшусковський - a.trzuskowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Олександра Беднарек - a.bednarek@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Лабораторія дошкільної та дошкільної освіти

Зображення, що містить текст

Автоматично згенерований опис

Elżbieta Ciesiołkiewicz - e.ciesiolkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анна Ростригіна - a.rostrygin@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анна Држевецька - a.drzewiecka@lcdnikp.elodz.edu.pl

Беата Квятковська - b.kwiatkowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Малгожата Лесіш - m.lesisz@lcdnikp.elodz.edu.pl

Агнешка Пшибилак - a.przybylak@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Центр менеджменту в освіті

Маріола Зайдліч - m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ельжбєта Кольчинська - e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Софія Кордала - z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ельжбєта Кукула - e.kukula@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Лабораторія освіти та профілактики

Йоанна Грущинська - j.gruszczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Алан Ліпчинський - a.lipczynski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Центр європейської та регіональної освіти

Барбара Мурас - b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl

Барбара Кузьмецька-Врубель - b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl

Пьотр Махланський - p.machlanski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анета Рапальська - a.rapalska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Катажина Гостинська - k.gostynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Обсерваторія ринку праці для освіти

Ярослав Токарський - j.tokarski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Клаудія Гіска-Фреде - k.hyska-frede@lcdnikp.elodz.edu.pl

Анна Ґебаровська-Матусяк - a.gebarowska-matusiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Ядвіга Качмарська-Кравчак - j.krawczak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Команда проєкту

Марія Оконська - m.okonska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Віолетта Міровська - v.mirowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Беата Квятковська - b.kwiatkowska@lcdnikp.elodz.edu.pl