Wykorzystanie formy słuchowiska oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia w procesie edukacji szkolnej – warsztaty

Nr szybkiej informacji: 
101
Adresat: 
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

 

Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych
 
Wykorzystanie formy słuchowiska oraz słuchowisk
Teatru Polskiego Radia w procesie edukacji szkolnej
 
Zapraszamy do udziału w nieodpłatnych warsztatach, prowadzonych przez pracowników Muzeum Teatru Polskiego Radia, w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Tematyka warsztatów:
  • Słuchowisko radiowe podobieństwa i różnice do innych dziedzin sztuki. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania słuchowisk teatru radiowego w procesie edukacji. (15 min)
  • Platforma wyobraźni-narzędzie do korzystania ze słuchowisk radiowych. Zasoby i zasady korzystania z platformy. (30 min)
  • Scenariusze lekcyjne wykorzystujące słuchowiska teatru radiowego na lekcjach języka polskiego, historii, godzinie wychowawczej. (15min)
  • Tworzenie słuchowisk teatru radiowego w szkole z wykorzystaniem platformy edukacyjnej jako forma wspomagająca naukę języka polskiego, historii, WoS. (90 min)
 
 
Organizacja: Beata Wielkopolan
Prowadzenie: Wojciech Ramus dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia
Termin i miejsce: 5 grudnia 2022, godz. 16.30, ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 210
 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.
 
Opracowała:
Beata Wielkopolan konsultant,
tel. 693440672
 
Planowany termin zajęć:: 
5.12.2022
Organizator: 
Beata Wielkopolan b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl