Nauczyciele

KONFERENCJA KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Z PERSPEKTYWY SZKOŁY ZAWODOWEJ

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Z PERSPEKTYWY

SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego zaprasza dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję, która odbędzie się we wtorek 19 listopada 2013 roku w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 od godziny 14:30.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
 

Pragniemy poinformować, że Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej ŁCDNiKP, nawiązała współpracę z firmą Grota Solna „Relax”, w ramach której zaplanowano warsztaty dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych

Rola soli w organizmie człowieka

Celem spotkania jest poznanie właściwości leczniczych soli i jej funkcji w organizmie oraz  promocja miejsc w Łodzi, sprzyjających zdrowiu.

 

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli w terminach:

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału

 w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

            W dniach 18-24 listopada 2013 roku, po raz szósty w Polsce, zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który realizowany jest jednocześnie w ponad 120 krajach. To największe na świecie wydarzenie, mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI RELIGII

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI RELIGII

Serdecznie zapraszamy nauczycieli religii na warsztaty Program PowerPoint
w pracy katechety – ilustracja opowiadań Bruno Ferrero,
które odbędą się 20 i 27 listopada 2013 roku w godz. 15.30 - 19.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi
przy ul. Rajdowej 18.

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli:

§  z możliwościami programu PowerPoint,

§  z celowością stosowania prezentacji PowerPoint na katechezie,

Rekomendacja przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 202 w Łodzi w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Odkryj talent swojego dziecka"

Rekomendacja przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 202 w Łodzi  w ramach  V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Odkryj talent swojego dziecka

LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

LEKCJA OTWARTA
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych na pierwszą w bieżącym roku szkolnym lekcję otwartą poświęconą pracy nauczyciela polonisty z tekstem kultury (film) w kontekście nowego egzaminu maturalnego:

 

Eros, sexus, philia czy agape- o jakiej miłości mówi „Krótki film o miłości” Krzysztofa Kieślowskiego

 

Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące stosowania metod aktywizujących w edukacji humanistycznej

W imieniu Ośrodka KARTA – w porozumieniu z Dyrekcją Festiwalu Łódź Czterech Kultur oraz Urzędem Miasta Łodzi, wspólnie z łódzkim Stowarzyszeniem Topografie – zwracam się do Państwa z propozycją wspólnego spotkania, dotyczącego metod aktywizacji młodzieży w obszarze historii najnowszej (historia, język polski, WOS).

Strony