Edukacja filmowa w szkole. Jak to robić?

Nr komunikatu: 
4
Rok szkolny: 
2022/2023
Adresaci: 
Autor: 
Danuta Górecka
 
KOMUNIKAT NR 4
PRACOWNI EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ
 
ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Edukacja filmowa w szkole. Jak to robić?
Zaproszenie do udziału w kursie on-line
 
Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych włączaniem edukacji filmowej do praktyki szkolnej, do udziału w kursie on-line Edukacja Filmowa. Jak to robić? organizowanym przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej (Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi) oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Zajęcia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych (klas IV - VIII) i szkół ponadpodstawowych.
Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobami wprowadzania filmu do programów kształcenia, przybliżenie podstawowej wiedzy funkcjonalnej na temat filmowych środków wyrazu, zainspirowanie do projektowania i wykorzystywania ćwiczeń twórczych w pracy z uczniami oraz uświadomienie uczestnikom, jak ważnym zadaniem nauczycieli jest przygotowanie młodych widzów do odbioru audiowizualnych tekstów kultury i zachęcanie dzieci oraz młodzieży do aktywności twórczej.
 
Kurs prowadzony będzie on-line (z wykorzystaniem platformy Teams). Jego uczestnicy zapoznają się z udostępnionymi materiałami merytorycznymi i metodycznymi, zrealizują określone zadania, będą na forum wymieniali uwagi i doświadczenia, a także wezmą udział w 4 spotkaniach on-line z osobami prowadzącymi kurs na tematy omawiane w kolejnych modułach.
 
Zagadnienia podejmowane podczas spotkań on-line
 
Spotkanie 1 (28.11.2022 r. godz. 18:00-19:30):
 • zapoznanie uczestników i prowadzących,
 • omówienie przebiegu kursu,
 • prezentacja dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań uczestników.
Spotkanie 2 (01.12.2022 r. godz. 18:00-19:30):
 • edukacja do filmu i poprzez film – cele i specyfika,
 • korzyści wynikające z edukacji filmowej,
 • sposoby włączania filmu do praktyki szkolnej,
 • przykłady ćwiczeń twórczych do wykorzystani w pracy z uczniami.
Spotkanie 3 (08.12.2022 r. godz. 18:00-19:30):
 • filmowe środki wyrazu – przewodnik praktyczny.
 
Spotkanie 4 (15.12.2022 r. godz. 18:00-19:30):
 • praca z filmem krótkometrażowym – ćwiczenia praktyczne,
 • propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem filmów dostępnych w serwisie Kinonauci.pl,
 • podsumowanie i omówienie prac własnych uczestników.
 
Materiały udostępniane uczestnikom kursu na platformie Teams
(kolejne partie materiałów publikowane będą w przeddzień rozpoczęcia każdego modułu)
 
Tematyka poszczególnych modułów kursu
 
Moduł I. Edukacja do filmu i przez film – jak to robić? (od 28.11.2022 r.)
 1. Dlaczego właśnie film, czyli o korzyściach wynikających z wykorzystania filmu w edukacji.
 2. Edukacja filmowa w Podstawie programowej – jakie wymogi stawia przed nauczycielem i jakie możliwości zapewnia?
 3. Przykłady realizacji wybranych wymagań Podstawy programowej zwykorzystaniem filmu.
 4. Ćwiczenia twórcze – przykładowe propozycje.
 
Moduł II. Filmowe środki wyrazu – przewodnik praktyczny (od 5.12.2022 r.)
 1. Jak wzbogacić wiedzę swoją i uczniów o filmie? – rekomendowane źródła wiedzy o warsztacie twórcy filmowego?
 2. Gdzie szukać filmów z legalnych źródeł oraz materiałów wspierających?
 
Moduł III. ABC pracy z filmem (od 12.12.2022 r.)
 1. Jak pracować z filmem w szkole? Wybrane metody i formy pracy z filmem.
 2. Projektowanie zajęć (również zdalnych) z wykorzystaniem filmu.
 3. Edukacja do filmu z wykorzystaniem aplikacji internetowej na przykładzie materiałów dostępnych w serwisie Kinonauci.pl.
 
Dzięki uczestnictwu w kursie nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy i ukształtują przydatne w praktyce szkolnej umiejętności. Ponadto dzięki wirtualnemu charakterowi tej formy doskonalenia każdy z uczestników będzie mógł pracować w dogodnym dla siebie tempie, czasie i miejscu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się do dnia 27 listopada na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce Rejestracja elektroniczna dostępnej na stronie
 
 
 
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w kursie jest bezpłatny. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w 40 godzinach doskonalenia zawodowego wydane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz pakiet publikacji edukacyjnych wydanych przez ŁCDNiKP we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Opracowała:
Danuta Górecka,
nauczyciel-konsultant w ŁCDNiKP
 
środa, 23. Listopad 2022
poniedziałek, 28. Listopad 2022