Dyrektorzy

II Forum ekologiczne – Czy upcykling jest trendy? 2h/forum

 
Doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej oraz Ekolubni (mobilne warsztaty ekologiczne) zapraszają zainteresowanych nauczycieli do udziału w II Forum Ekologicznym:
 
„Czy upcykling jest trendy?”
 
Tematyka spotkania:
  • upcykling i jego znaczenie w edukacji ekologicznej,
  • nowatorskie metody w kształceniu środowiskowym,
  • przykłady sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki.

II Konferencja branżowa on line dla dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego KN – konferencja (N) 3 godz.

 
II KONFERENCJA BRANŻOWA ONLINE
DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje Konferencję branżową online dla dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego.
Spotkanie odbędzie się 27 października 2022 r.

Вирівнювання освітніх можливостей для дітей з України шляхом зменшення мовних бар'єрів

Пані та панове, режисери! ŁCDNiKP розробляє заходи, спрямовані на вирівнювання освітніх можливостей дітей з України шляхом зменшення мовних бар'єрів.

Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany 3 godz. seminarium

 
Szanowni Dyrektorzy
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium online, organizowanym w ramach Akademii Wicedyrektora na temat:
 
Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany
 
W planie spotkania:
  1. przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświat

Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany 3 godz. seminarium

 
Szanowni Dyrektorzy
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium online, organizowanym w ramach Klubu Młodego Dyrektora na temat:
 
Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany
 
W planie spotkania:
  • przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświa

Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany 3 godz. konferencja

 
Szanowni Dyrektorzy
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online, organizowanej w ramach Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących, Szkół Zawodowych oraz Szkół i Placówek Specjalnych na temat:
 
Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany
 
W planie spotkania:
  1. przedstawienie aktualnie obowiązujących przep

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

 

Konsultanci i doradcy metodyczni z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, funkcjonującego w ŁCDNiKP, zapraszają zainteresowanych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, z wszystkich typów szkół, do udziału w konferencji dotyczącej wdrożenia od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Podsumowanie konkursów zawodowych i wynalazczych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 
Konkursy zawodowe i wynalazcze w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 
W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowano szereg konkursów zawodowych i wynalazczych, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną i Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Strony