Dyrektorzy

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych - Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność

 
FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy, między innymi:
  • uzy

Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych - Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność

 
FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy, między innymi:

Klub Młodego Dyrektora – Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora

 
KLUB MŁODEGO DYREKTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online na temat:
 
Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora
 
Uczestnicy, między innymi:
  • usystematyzują wiedzę na temat aktualnych aktów prawnych regulujących zagadnienie awansu zawodowego nauczycieli,

Konferencja “Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”

 
KONFERENCJA
„Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”.
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat: „Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”. Konferencja odbędzie się 20 października 2021 r. w godzinach 12:30 - 14:30.

Dyrektor w świecie mediów

 
FORUM DYREKTORÓW
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowych warsztatach na temat:
 
Dyrektor w świecie mediów
 
Nie można wywrzeć dobrego wrażenia po raz drugi
 
Uczestnicy między innymi:
  • przedyskutują sposoby sprawnego formułowania, dobierania

SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

 

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI”

XII Weekend z Technologią Informacyjną “Kierunek - kompetencje przyszłości !”

 
XII Weekend z technologią informacyjną
„Kierunek – kompetencje przyszłości !”
 
Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w XII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Kierunek – kompetencje przyszłości !”.

Forum Dyrektorów Przedszkoli/ Szkół Podstawowych

 
FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu na temat:
 
Z nowymi pomysłami w nowy rok szkolny
 
Uczestnicy między innymi:
  • przeanalizują aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • omówią standardy pracy dyrektora przedszkola/szkoły

Klub Młodego Dyrektora

 
KLUB MŁODEGO DYREKTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium na temat:
 
Zarządzanie przedszkolem/ szkołą/ placówką oświatową- pierwsze kroki dyrektora
 
Uczestnicy między innymi:
  • przeanalizują aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • uporządkują informacje o zadaniach dyrektora,
  • zaktualizu

Organizacja i dokumentowanie pracy z uczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 
AKADEMIA WICEDYREKTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu na temat:
 
Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
Uczestnicy między innymi:
  • wzbogacą i zaktualizują wiedzę na temat funkcjonowania polskiego systemu oświaty, współczesnych trendów i koncepcji w pracy z dzieckiem ze SPE,

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.

Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach” I edycja

 
Konkurs dla nauczycieli
na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych
„Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”
I edycja
 
 
Szukając inspiracji do zorganizowania ciekawych zajęć nauczyciele sięgają po nowe tematy

“Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja?”

 
Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja?
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia do udziału w konferencji „Kształcenie zdalne – tylko konieczność czy także inspiracja?”
 
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia zdalnego.

Nowa publikacja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Wykaz dobrych praktyk - zestawienie za lata 2013-2021” jest już dostępny.

 
KOMUNIKAT NR 16
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
 
ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Nowa publikacja
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: „Katalog dobrych praktyk w edukacji.

Strony