II Forum ekologiczne – Czy upcykling jest trendy? 2h/forum

Nr szybkiej informacji: 
76
Adresat: 
Zespół Nauczycieli Przyszłości, wszyscy zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 
 
Doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej oraz Ekolubni (mobilne warsztaty ekologiczne) zapraszają zainteresowanych nauczycieli do udziału w II Forum Ekologicznym:
 
„Czy upcykling jest trendy?”
 
Tematyka spotkania:
  • upcykling i jego znaczenie w edukacji ekologicznej,
  • nowatorskie metody w kształceniu środowiskowym,
  • przykłady sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki.
 
Forum odbędzie się 23.11.2022 w godzinach 18:00 – 19:30 w siedzibie ŁCDNiKP, w sali 210 przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.
 
Gościem specjalnym Forum będzie Pan Maksym Ostrowski – artysta, autor wystawy MIASTO – ŚMIECI – DZIECI.
 
 
Opracowała:
Katarzyna Skolimowska -nauczyciel – doradca metodyczny,
 
Planowany termin zajęć:: 
23.11.2022r.
Organizator: 
Katarzyna Skolimowska k.skolimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl