Zaproszenie na forum ekologiczne

Nr szybkiej informacji: 
43
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

Doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej wraz z Ekolubni - mobilne warsztaty ekologiczne zapraszają do udziału w dyskusji na temat wiedzy ekologicznej uczniów łódzkich placówek oświatowych:

Jak i dlaczego warto wdrażać edukację ekologiczną do przedszkoli i szkół? - dyskusja o stanie wiedzy ekologicznej łódzkich dzieci.

W programie:

· ankieta na temat wiedzy ekologicznej uczniów,

· dyskusja dotycząca treści ekologicznych omawianych w szkołach, w czasie lekcji z różnych przedmiotów,

· przedstawienie innowacji „Inspirujemy do bycia EKO…”,

· utworzenie grupy nauczycieli zainteresowanych realizacją działań ekologicznych z uczniami,

· loteria dla wszystkich uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się 13.10.2022r. w godzinach 17:00 - 19.30 w siedzibie ŁCNiKP w sali 210 przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.

Forum poprowadzi Szymon Bujalski – dziennikarz dla klimatu.

Link do rejestracji elektronicznej: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/70876

Opracowała:

Katarzyna Skolimowska -nauczyciel, doradca metodyczny,

k.skolimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Organizator: 
Katarzyna Skolimowska