Dyrektorzy

Wykorzystanie prezentacji PowerPoint jako materiału multimedialnego w kształceniu wyprzedzającym

 
SEMINARIUM
Wykorzystanie prezentacji PowerPoint jako materiału multimedialnego w kształceniu wyprzedzającym
 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek do udziału w spotkaniu on-line, w usłudze TEAMS pt. Wykorzystanie prezentacji PowerPoint jako materiału multimedialnego w kształceniu wyprzedzającym.

Planer Kariery

 
Konkurs Planer Kariery w XXIV Liceum Ogólnokształcącym
 
Zapraszamy i zachęcamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w konkursie z zakresu doradztwa zawodowego, organizowanym przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi.

VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi

 
VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY
 
Praca nie szkodzi 
 
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego do udziału w kolejnej edycji Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształce

Akademia Tutora

 
AKADEMIA TUTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, wicedyrektorów oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w inauguracyjnym spotkaniu w ramach Akademii Tutora.
 
Podczas spotkania skupimy się między innymi na:
 • omówieniu wybranych form edukacji spersonalizowanej i korzyściach, jakie z nich wynikają,
 • zaplanowaniu działań Akademii w bieżącym roku szkolnym.

Od podstawy programowej do jej wdrożenia

 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online organizowanym w ramach Akademii Wicedyrektora na temat:
 
Od podstawy programowej do jej wdrożenia
 
Tematyka spotkania:
 1. relacja między podstawą programową a programem,
 2. rodzaje i struktura programów,
 3. kryteria wyboru programu,
 4. rola dyrektora/wicedyrektora -procedura zatwierdzania programów do użytku szkolnego

Kontynuacja kursów języka angielskiego

 
KONTYNUACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych.
 
Przedstawiamy Harmonogram kursów: styczeń/luty 2022 r. – maj/czerwiec 2022 r. z możliwością kontynuacji w kolejnym roku szkolnym. Harmonogram opracowano dla zajęć stacjonarnych.

Dyrektor-coach-lider (4 godz.) Klub Młodego Dyrektora

 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online organizowanym w ramach Klubu Młodego Dyrektora na temat:
 
Dyrektor - coach - lider
 
Podczas spotkania uczestnicy między innymi:
 • uzyskają podstawowe informacje dotyczące etapów budowania efektywnego zespołu,
 • omówią podział ról w zespole,
 • przedyskutują rolę lidera,
 • poznają wybrane narzędzia coachingowe,

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

 
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w nowej odsłonie
 
„O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prosi wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach WSDZ są zobowiązani do realizacji tematyki doradztwa zawodowego, o zachęcenie uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie O prz

„JA PRZEDSIĘBIORCA” IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 
JA PRZEDSIĘBIORCA
IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Również istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia.

Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

 
IX FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat „Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży” odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 roku w godz. 16.00-18.30 w formie zdalnej.

Konferencja “Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

 
KONFERENCJA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat:
 
„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 
Program:
 
13.00 – 13.10
Otwarcie konferencji;
 
13.10 – 13.40

Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych “O nadzorze pedagogicznym i nie tylko” (3 godz./seminarium)

 
FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online na temat:
 
O nadzorze pedagogicznym i nie tylko
 
Uczestnicy między innymi:
 • przeanalizują aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • omówią standardy pracy dyrektora szkoły zawodowej,
 • pr

MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

 
MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS 
 
Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej. 
 
Celem spotkania jest zaprezentowanie: 
 • zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, 
 • przykładów wykorzystania mechatroniki w różnych obszarach przemysłowych, 

Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących. “Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność”

 
FORUM DYREKTORÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy między innymi:
 • uzyskają podstawowe informacje na temat sposobów komunikowania się, przeanalizują bariery komunika

Strony