Dyrektorzy

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta 
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012 

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 20-godzinnych warsztatach  na temat  Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela.

Kontynuacja kursów języka angielskiego

W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Harmonogram kursów: luty/marzec 2020 r. – maj/czerwiec 2020 r. (z możliwością kontynuacji 
od września 2020 r.). Terminarz pierwszych spotkań w drugim półroczu:

 

FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

SZANOWNI  PAŃSTWO  DYREKTORZY,

         Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na dwuczęściowe spotkanie, które odbędzie się 28 listopada 2019 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 (sala 210) . 

W pierwszej części Pani Mariola Zajdlic (kierownik OZwE):

SEMINARIUM Kształcenie zawodowe na tle zmian programowych

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w seminarium, które odbędzie się 23 października 2019 r. w godzinach 16.00 – 17.30w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi, ul. Strykowska 10/18.

W programie seminarium:

-      Zmiany w aktach prawnych dotyczących kształcenia zawodowego.

-      Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 2019.

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Kij czy marchewka? Jak skutecznie motywować pracowników?”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·      Warsztaty na temat „Kij czy marchewka? Jak skutecznie motywować pracowników?”

·      Dyskusja na temat sposobów motywowania nauczycieli w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora szkoły i placówki. 

Wille i pałace ziemi obiecanej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli do udziału w interesującym projekcie edukacyjnym Wille i pałace ziemi obiecanej, który będzie realizowany przez Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego między październikiem 2019 a czerwcem 2020 roku.

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i kierowników kształcenia praktycznego na pierwsze w tym roku szkolnym Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych, które odbędzie się 7 października 2019 r.  w godzinach 13.00 – 15.00 w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (sala 210).  

W programie Forum: 

1.     Organizacja kształcenia zawodowego w kontekście zmian w prawie oświatowym

2.     Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 

Lodzermenscha przemysłowy język postępu

Jak wyglądała rzeczywistość pierwszych łódzkich przedsiębiorców? Jakie – zapomniane już dziś – profesje występowały w Łodzi przemysłowej w epoce jej kształtowania się i burzliwego rozwoju? Jak się robiło karierę w fabrycznym mieście? Dowiedzą się tego uczestnicy warsztatów metodycznych, organizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

IX Weekend z Technologią Informacyjną „Nowe technologie – nowoczesne kształcenie”

11-12 października 2019 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po raz dziewiąty zostanie zorganizowany Weekend z Technologią Informacyjną. W trakcie dwóch dni zostanie zorganizowanych 48 warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli informatyki oraz nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej i zarządzaniu pracą szkoły. Ich tematyka będzie dotyczyć, między innymi:

·      kształtowania twórczego, logicznego i algorytmicznego myślenia,

„ Porozmawiajmy o niemieckim – organizacja form doskonalenia zawodowego nauczycieli i promocja nauczania/uczenia się języka niemieckiego w roku szkolnym 2019-20”

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej formom promocji języka             

                niemieckiego i organizacji form doskonalenia zawodowego 

                                                w roku szkolnym 2019/20.

Konferencja odbędzie się 3 października 2019r. w godz. 16.30 – 18.30 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

 ul. Kopcińskiego 29 w sali 210.

 

Program:

- oferta doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego,

- konkursy przedmiotowe dla uczniów,

Kurs języka angielskiego A1 dla początkujących

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaplanowałorganizację kursu języka angielskiego dla początkujących (A1) dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursu:

październik 2019 – luty 2020 (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od lutego 2020 r.). 

Warunkiem realizacji usługi jest zgłoszenie min. 10 uczestników.

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych  na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Celem spotkania jest zaprezentowanie:

·       zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,

·       przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,

·       perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych,

Warsztaty metodyczne Jak przygotować lekcję otwartą?

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie ukształtowanie umiejętności planowania lekcji otwartej oraz opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami aktywizującymi.

Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

-     formułowania celów kształcenia,

-     doboru metody kształcenia do celów zajęć,

-     doboru celów i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów,

-     konstruowania scenariuszazajęć edukacyjnych,

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych  
na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję,która odbędzie się 2 października 2019 r.  (środa)  w godz. 15.30 – 18.00w ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29), s.210.

Temat spotkania:

Co w trawie piszczy?  

Szkolna polonistyka wobec zmian w edukacji

Program spotkania:

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych do udziału w 20-godzinnych warsztatach:

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
na lekcjach języka polskiego

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego
przy ul. Kopcińskiego 29 w godz. 14.3017.30w sali nr 310.

Program warsztatów:

JAK DOKUMENTOWAĆ PRZEBIEG KONKURSU?

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

 

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 8 –godzinnychwarsztatach Jak dokumentować przebieg konkursu?, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 17.45, w sali nr201.

OFERTA KONKURSOWA CENTRUM. HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2019/2020, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH (POZIOM A1)

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w kursie języka rosyjskiegodla osób, które nie uczyły się tego języka.

Cele kursu:

Program kursu zakłada, że uczestnik będzie potrafił komunikować się na poziomie A1, posługiwać się alfabetem rosyjskim, pisać zgodnie z zasadami kaligrafii, rozumieć i tworzyć proste przekazy mówione i teksty pisane.

Czas trwania kursu:2 semestry ( 60 godzin) 

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Wiem, więc jestem”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w pierwszym spotkaniu w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Informacje dotyczące najistotniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego.

·     Dyskusja na temat sposobów motywowania pracowników w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora szkoły i placówki. 

Kontynuacja kursów języka angielskiego

W roku szkolnym 2019/2020 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego 
dla dyrektorów i wicedyrektorów 
łódzkich szkół i placówek oświatowychoraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Harmonogram kursów:wrzesień/październik 2019 – styczeń/luty 2020 (z możliwością kontynuacji 
w kolejnym semestrze – od stycznia/lutego 2020 r.). Terminarz pierwszych spotkań:

 

Strony