Dyrektorzy

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

KONERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Zapraszamy dyrektorów szkół na spotkanie na temat

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Klauzule informacyjne.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Które dane są tajne?
 • Informowanie Administratora Danych Osobowych o naruszeniu

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKPdnia 02 października br. w godzinach 11.00 – 13.00
w sali nr 310.

KONSULTACJE GRUPOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ NA TEMAT RYNKU PRACY I JEGO POTRZEB

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzorem lat poprzednich będzie prowadzić spotkania edukacyjne w ramach konsultacji grupowych. 

Terminy spotkań będą wynikały ze zgłoszeń zainteresowanych szkół. Na konsultacje zapraszamydyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

KONERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zapraszamy dyrektorów szkół na spotkanie na temat

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Klauzule informacyjne.
 • Umowy powierzenia danych.
 • Które dane są tajne?
 • Informowanie Administratora Danych Osobowych o naruszeniu

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKPdnia 26 września br. w godzinach 11.00 – 13.00w sali nr 310 

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Celem spotkania jest zaprezentowanie:

·       zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,

·       przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,

·       perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych,

VII Weekend z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VII Weekendzie z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”. Odbędzie się on w dniach 5-6 października 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawaw ramach zadania zleconego 
przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym (od października 2018 r.) kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły KomputerowejDziecięcej Akademii Młodych Twórców.

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowejdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych: 

·     Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas III-IV. 

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cz. 3

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Obowiązek informacyjny administratora
 • Bezpieczeństwo danych
 • Rejestr naruszeń
 • Analiza ryzyka

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 27 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

NOWE PRZEPISY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Cz. 2

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Zbiory danych osobowych
 • Przetwarzanie danych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Rejestr czynności przetwarzania

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 22 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

Spotkanie prowadzić będą Ewa Koper i Kazimierz Żylak. 

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

W związku z dużym zainteresowaniem tematami związanymi z RODO, ponownie omawiane będą następujące tematy:

 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 20 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

Spotkanie prowadzić będą Zofia Kordala i Kazimierz Żylak. 

KONSULTACJE DLA DYREKTORÓW (RODO)

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 13 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

Spotkanie prowadzić będą Zofia Kordala i Kazimierz Żylak. 

POKAZ I SEMINARIUM DLA LAUREATÓW KONKURSÓW: „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” I „ JA PRZEDSIĘBIORCA” W NAJWIĘKSZYM CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W POLSCE

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na rozdanie dyplomów i nagród laureatom i finalistom, którzy brali udział w rywalizacji konkursowej. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00  w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi(wejście od ulicy W.J. Hasa). Prosimy opiekunów o potwierdzenie liczby osób uczestniczących w podsumowaniu konkursów do dnia 06.06.2018 r.

Szkolne Kąciki Prawne

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi, zachęca do tworzenia Kącików Prawnych (SKP) w szkołach podstawowych i przedszkolach a także Kół i Klubów Prawnych (SKiKP) w szkołach ponadpodstawowych,  oraz  oferuje wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów SKP/SKiKP. Formy aktywności SKP/SKiKP mogą być różnorodne, np.: gazetki, konkursy, lekcje, prezentacje multimedialne, dyskusje, publikacje.

Weekend z technologią informacyjną

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VI Weekendzie z technologią informacyjną „Patrzymy dalej, działamy szerzej”. Odbędzie się on w dniach 23-24 marca 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół podstawowych zainteresowanych wdrożeniem nowej podstawy programowej edukacji informatycznej na konferencję Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej”, która odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 310 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 roku w godz. 15.30 – 18.30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Udział w warsztatach umożliwi m. in.:

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

Strony