Kontynuacja kursów języka angielskiego

Nr szybkiej informacji: 
8
Adresat: 
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Informacja o wydarzeniu: 
 
KONTYNUACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji planuje w roku szkolnym 2022/2023 kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych.
 
Harmonogram zajęć: wrzesień/październik 2022 r. – styczeń/luty 2023 r., z możliwością kontynuacji w kolejnym półroczu – od lutego 2023 r. Harmonogram opracowano dla zajęć stacjonarnych z możliwością (w razie konieczności) przejścia w tryb zdalny (w aplikacji MS Teams).
 
Lp.PoziomLiczba godzinKoszt (1 sem.)Planowany termin rozpoczęcia kursuDzień tygodnia/link do rejestracji
1.B1 – konwersacje dla dyrektorów40 (20 x 2h)30 zł*10.10.2022r. godz. 14:00-15:30Poniedziałek
rejestracja_B1_konwersacje
2.A2+60 (15 x 4h)84026.09.2022r. godz. 16:00-19:15

Poniedziałek
rejestracja_A2plus

3.B1+60 (15 x 4h)84027.09.2022r. godz.17:00-20:15

Wtorek
rejestracja_B1plus

4.A1 (II semestr)60 (15 x 4h)84028.09.2022r. godz. 16:00-19:15

Środa
rejestracja_A1

5.B160 (15 x 4h)84024.09.2022r. godz. 09:00-12:15

Sobota
rejestracja_B1

*Zajęcia będzie prowadzić pracownik ŁCDNiKP.
 
Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy będą kwalifikowani na podstawie testu wstępnego dostępnego w wersji elektronicznej. W celu rozwiązania testu prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem: z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Po zakwalifikowaniu do grupy, przed rozpoczęciem zajęć, podaną kwotę należy wpłacić na konto ŁCDNiKP: 34 1240 1037 1111 0011 0912 0187 Prosimy o informację w zgłoszeniu w przypadku opłaty w ratach.
 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz nazwę kursu, np. Jan Kowalski: Kurs Język angielski A1 – II semestr
 
Opracowała:
Zofia Kordala
Nauczyciel konsultant
Ośrodka Zarządzania w Edukacji
 
Planowany termin zajęć:: 
24.09.2022 -04.02.2023
Organizator: 
Zofia Kordala z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl