Dyrektorzy

O konkursie chemicznym dla dyrektorów i nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych

Kolejna edycja KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych niebędących uczestnikami II etapu Olimpiady Chemicznej została zamknięta. Eliminacje ogólnołódzkie odbyły się 17 maja 2019 roku, zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SESJI „WYKORZYSTANIE OFFICE 365 W PRZEDSZKOLU”

OFFICE 365

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji łódzkich przedszkoli do udziału w sesji poświęconej praktycznym zastosowaniom usług chmury cyfrowej Office 365.

 

 

Podczas spotkania, między innymi zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania wybranych aplikacji Office 365 przez nauczycieli modelowych przedszkoli firmy Microsoft:

Podsumowanie konkursów zawodowych w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2018/2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza uczniów - laureatów konkursów, dyrektorów i nauczycieli do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursów zawodowych, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30, w sali 210, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

W planie spotkania przedstawienie wyników:

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Blaski i cienie zarządzania szkołą i placówką specjalną”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w ostatnim w bieżącym roku szkolnym spotkaniu 

w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2018/2019.

·     Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołą i placówką specjalną. 

VIII Weekend z technologią informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Spotykamy się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

„Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Warsztaty na temat „Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”.

·     Dyskusja na temat sposobów motywowania pracowników w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora szkoły i placówki. 

Konkurs „Co wiem o mechatronice?”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji  konkursuCo wiem o mechatronice?”. Konkurs, adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych, odbędzie się,  4 kwietnia 2019o godz. 12:00 w siedzibie ŁCDNiKP (sala 310). Każdy uczestnik rozwiąże krótki test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody. 

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Jeszcze do czwartku(28 lutego) można zgłaszać szkołędo udziału w konkursieMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem szkół w Pabianicach, Kleszczowie, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Zduńskiej Woli. Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców –  atrakcyjne nagrody.

Zróbmy sobie kulturę…

Szanowni Państwo  Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie tym razem temat:

Zróbmy sobie kulturę…

Uczestnicy uzyskają informacje na temat możliwości działań kulturalnych na terenie placówki na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 98 i Szkoły Podstawowej nr 26. Spotkanie będzie okazją do:

Prezentacja projektu

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich dotychczasowych gimnazjów do udziału w konkursie Prezentacja Projektu organizowanym przez XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

Konkurs rozpocznie się 11 marca 2019 roku o godz. 10.00w XXX LO, 

ul. Sowińskiego 50/56.

 

Konkurs jest objęty Patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia  Praktycznego oraz Patronatem  Honorowym Konsulatu Brytyjskiego w Łodzi.

Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas V – VII szkół podstawowych do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowiebędą mieli możliwość doskonalenia umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego, a nauczycielezostaną wyposażeni w ciekawe scenariusze zajęć sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI  PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie na temat:

Nowe zasady awansu zawodowego

Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., dotyczących poszczególnych stopni awansu zawodowego:

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH „ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym Forum. 

W planie spotkania:

1. Dyskusja na temat kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

  • prezentacja praktyk i doświadczeń uczestników


2. Analiza zadań i obowiązków dyrektora  związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych.

3. Omówienie sposobów monitorowania procesu kształtowania przez nauczycieli kompetencji kluczowych uczniów.

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie:

Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola- prawo i praktyka

Uczestnicy uzyskają informacje na temat zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., w tym dotyczących:

Strony