Podstawy prawne relacji dyrektor- rodzic 3 godz. seminarium

Nr szybkiej informacji: 
14
Adresat: 
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

 

Szanowni Dyrektorzy!
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają Państwa do udziału w seminarium online, organizowanym w ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych na temat:
 
Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła-rodzice
 
W planie spotkania:
  1. przedstawienie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących relacji dyrektora szkoły/placówki z rodzicami,
  2. omówienie praw i obowiązków dyrektora/nauczycieli oraz rodziców w aspekcie prawnym i cywilnym,
  3. zaprezentowanie przykładowych procedur kontaktów z rodzicami,
  4. dyskusja.
 
Seminarium online odbędzie się 27 października 2022 r. w godz. 12:00 - 13:30. Poprowadzi je Pani Adwokat Katarzyna Piotrowska- Mańko, reprezentująca 2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną do 26 października 2022 r. W arkuszu rejestracyjnym prosimy podać służbowy adres mailowy w domenie elodz.edu.pl
 
 
Opracowała:
Elżbieta Kolczyńska
 
Planowany termin zajęć:: 
27.10.2022
Organizator: 
Mariola Zajdlic m.zajdlic@lcdenikp.elodz.edu.pl