Dobre praktyki. Wyciąg z Katalogu dobrych praktyk w edukacji wdrożonych w latach 2017-2022 w przedszkolach

Nr komunikatu: 
14
Rok szkolny: 
2021/2022
Autor: 
Grażyna Adamiec

Komunikat nr 14

Pracowni Edukacji Zawodowej

rok szkolny 2021/2022

 

Dobre praktyki.

Wyciąg z Katalogu dobrych praktyk w edukacji

wdrożonych w latach 2017-2022 w przedszkolach

Szanowni Państwo!

 

Inspiracją do opracowania pierwszego wydania specjalnego „DOBRE PRAKTYKI. Wyciąg z Katalogu dobrych praktyk wdrożonych w latach 2013-2016 w przedszkolach i klasach I-III łódzkich szkół podstawowych” było zorganizowane w październiku 2016 roku w Kielcach I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Mieliśmy w tym wydarzeniu swój udział: Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP znalazł się w gronie ekspertów, zaproszonych gości i gospodarzy sesji oraz paneli tematycznych Forum. Wielu doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów Centrum prowadziło wówczas spotkania, warsztaty i organizowało pokazy. Naszym udziałem merytorycznym w Forum, była dodatkowo przygotowana i udostępniona uczestnikom spotkania w Kielcach publikacja, w której zaprezentowano doświadczenia nauczycieli łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych z klas       I-III, nabytych w okresie lat 2013 – 2016, w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia, wykorzystania najnowszych mediów i narzędzi pracy, edukacji w chmurze oraz zmieniającego się podejścia do procesu dydaktycznego.

 

Po raz drugi w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowano publikację „DOBRE PRAKTYKI. Wyciąg z Katalogu dobrych praktyk w edukacji wdrożonych w latach od 2017 do 2022”  dotyczącą dobrych praktyk wdrożonych w przedszkolach.

 

Obecnie wydana publikacja „DOBRE PRAKTYKI. Wyciąg z Katalogu dobrych praktyk w edukacji wdrożonych w latach 2017 - 2022” zawiera sto czternaście opisów dobrych praktyk wdrożonych w łódzkich przedszkolach. Treści tego materiału publikacji, dla wielu nauczycieli, mogą stać się źródłem nowych pomysłów, inspiracją do kreowania działań nowatorskich lub modyfikacji dotychczas stosowanych koncepcji i sposobów pracy dydaktycznej.

Praktyki zaprezentowane w nowej publikacji rekomendowały:  Elżbieta Ciesiołkiewicz (ŁCDNiKP), Agnieszka Karga (PM nr 200, Łódź), Elżbieta Kolczyńska  (ŁCDNiKP), Anna Koralewska  (ŁCDNiKP), Krzysztof Makowski (ŁCDNiKP), Małgorzata Marczak (PM nr 200, Łódź), Aleksandra Proc (ŁCDNiKP), Barbara Preczyńska (ŁCDNiKP), Małgorzata Sienna (ŁCDNiKP), Dorota Wojtuś (ŁCDNiKP), Beata Wosińska (ŁCDNiKP). Redaktorami wydania są: Grażyna Adamiec i Janusz Moos, którzy przygotowali również wstęp do tej publikacji. Jest on uzupełniony refleksjami Elżbiety Ciesiołkiewicz - konsultanta w ŁCDNiKP ds. wychowania przedszkolnego. Zdjęcia ilustrujące artykuły pochodzą ze zbiorów własnych autorów oraz z zasobów archiwów przedszkoli.     

Pani Maria Kwiatkowska-Ratajczak w książce Wydawnictwa Naukowego WAM         z 2021 roku „Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka” stwierdziła, że „w centrum wszelkich działań szkolnych powinien być uczeń, jego potrzeby, pytania, wątpliwości”. Zgadzamy się z tą wypowiedzią i uważamy, że rekomendowana w tym Komunikacie publikacja, przygtowana przez ŁCDNiKP, potwierdza uniwersalność tego spostrzeżenia. Dobre praktyki, które udostępniamy czytelnikom są przykładami zaangażowania społeczności przedszkolnych w tworzenie warunków i atmosfery akceptującej potrzeby, pragnienia, zainteresowania, talenty najmłodszych uczestników oraz  organizacji procesów dydaktycznych sprzyjających rozwojowi każdego dziecka.

           Gratulujemy autorom artykułów - nauczycielom przedszkoli i ich dyrektorom dotychczasowych sukcesów oraz życzymy nowych pomysłów na doskonalenie procesów edukacyjnych i satysfakcji z ich efektywności.

Liczymy na współpracę z tymi, którzy lubią dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jest to najlepszy sposób na uczenie się i wprowadzanie zmian w procesie wychowania i kształcenia, również na poziomach innych niż w przedszkolu.

            Zapraszamy do lektury wszystkich wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Wersje pdf publikacji zamieszczamy na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce Dobre Praktyki./KATALOG.

Opracowała:

Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant

 

wtorek, 19. Lipiec 2022
środa, 31. Sierpień 2022