Dyrektorzy

Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych. Konferencja: “Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli i monitorowaniu kształtowania kompetencji kluczowych uczących się w technikach i szkołach branżowych”

 
FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 
SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat:
 

Zapraszam nauczycieli edukacji zawodowej z obszaru przemysłu mody (włókiennictwo i odzież) do udziału w seminarium online

Zapraszamy nauczycieli edukacji zawodowej z obszaru przemysłu mody (włókiennictwo i odzież) do udziału w seminarium online:

Doświadczenia z edukacji zdalnej w realizacji zajęć edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk i własne refleksje.

OFERTA KONKURSOWA CENTRUM. HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi
w roku szkolnym 2020/2021, podobnie jak w latach ubiegłych, różnorodne konkursy (przedmiotowe, interdyscyplinarne, zawodowe i informatyczne) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Projektowanie i publikowanie testów i formularzy ankiet on-line

Zapraszamy nauczycieli z wszystkich typów szkół, prowadzących zajęcia zdalnie oraz stacjonarnie, do udziału w kursie on-line. Celem kursu będzie zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia interaktywnych testów i formularzy ankiet oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania ich (w aplikacji FORMS, dostępnej w chmurze cyfrowej, w usłudze Office 365). Opracowane formularze  mogą funkcjonować samodzielnie lub w innych aplikacjach (np.

KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH (KONTYNUACJA)

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w kontynuacji kursu języka rosyjskiego dla osób:

1.    które rozpoczęły naukę tego języka w roku szkolnym 2019/2020,

2.    które znają podstawy języka rosyjskiego.

Cele kursu:

Uczestnik komunikuje się w języku rosyjskim  na poziomie A1, rozumie i tworzy proste przekazy mówione i teksty pisane.

Czas trwania kursu: 2 semestry ( 40 godzin) 

KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH (POZIOM A1)

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w kursie języka rosyjskiego dla osób, które nie uczyły się tego języka.

Cele kursu:

Uczestnik komunikuje się w języku rosyjskim na poziomie A1, posługuje się alfabetem rosyjskim, pisze zgodnie z zasadami kaligrafii, rozumie i tworzy proste przekazy mówione i teksty pisane.

Czas trwania kursu: 2 semestry ( 40 godzin) 

Kursy języka angielskiego

W roku szkolnym 2020/2021 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego 
dla dyrektorów i wicedyrektorów 
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2020 r.– styczeń/luty 2021 r. (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od stycznia/lutego 2021 r.). 

Ankieta dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Pracujemy w szczególnym okresie. Jest wiele prac, które możemy wykonać wykorzystując sieć internet. Przed nauczycielami stoją szczególne wyzwania. Dlatego jako pracownicy instytucji doskonalącej nauczycieli chcemy ich wspierać w procesie kształcenia na odległość.  ŁCDNiKP przygotowuje pomocnicze materiały dydaktyczne i szkolenia zdalne. Materiały te powinny wspomagać proces dydaktyczny.

Od pomysłu do projektu - aplikowanie wniosków w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2

Informujemy, że termin składania wniosków w programie Erasmus+ na następujące działania zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli):

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),

• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),

• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),

Kształcenie zdalne poprzez Teams

24 marca 2020 r. rozpoczynamy zdalny kurs dotyczący organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia z wykorzystaniem Teams – usługi Office 365. Jego tematyka będzie dotyczyć, między innymi: zakładania zespołu, konfigurowania zespołu pod kątem kształcenia zdalnego, tworzenia zadań, projektowania biblioteki dla uczestników zdalnego kształcenia.

Konferencja

Kondycja psychiczna uczniów 

– skala zjawiska, możliwości oddziaływań 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców na konferencję dotyczącą kondycji psychicznej dzieci i młodzieży z łódzkich szkół.

Program:

Strony