Historia i teraźniejszość

Nr szybkiej informacji: 
223
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Historia i teraźniejszość

 

Konsultanci i doradcy metodyczni z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, funkcjonującego w ŁCDNiKP, zapraszają zainteresowanych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, z wszystkich typów szkół, do udziału w konferencji dotyczącej wdrożenia od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość.

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki „publiczne placówki doskonalenia nauczycieli są zobowiązane do zorganizowani i przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z ww. kierunku” (w terminie do 2 września br.)

 

Tematyka spotkania:

  • Podstawowe założenia zmian programowych wprowadzanych od 1 września 2022 r.
  • Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość.
  • Warunki i metody realizacji podstawy programowej przedmiotu.
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna jako narzędzie wspomagające pracę nauczycieli przedmiotu Historia i teraźniejszość.

 

 

Konferencja odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. w godzinach 14.00 – 16.30 na platformie Microsoft Teams. Prosimy o rejestrowanie się, do 24.08.2022 r., na stronie ŁCDNiKP https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/70557

W arkuszu rejestracyjnym prosimy podać służbowy adres mailowy w domenie elodz.edu.pl (dotyczy nauczycieli z Łodzi).

Barbara Wrąbel

b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Liczba godzin: 
3
Termin przyjmowania zgłoszeń: 
24.08.2022 r
Wysokość opłat od uczestnika w PLN: 
0
Planowany termin zajęć:: 
25 sierpnia 2022 r.
Organizator: 
Barbara Wrąbel
Miejsce zajęć:: 
Microsoft Teams