Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 36. Jak twórczo pracujemy z dziećmi

Nr komunikatu: 
5
Rok szkolny: 
2021/2022
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
Komunikat nr 5 
Pracowni edukacji zawodowej 
rok szkolny 2021/2022 
 
 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 36.  
Jak twórczo pracujemy z dziećmi 
 
Szanowni Państwo. 
 
W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w marcu 2022 roku opublikowano 36. zeszyt „Katalogu dobrych praktyk w edukacji”. Kontynuujemy w nim zapoczątkowaną w zeszycie 34 „Katalogu…” (Komunikat nr 2/2022) prezentację sylwetek nauczycielek przedszkola i szkół podstawowych. 
 
W zeszycie 34. scharakteryzowaliśmy sylwetki pięciu innowacyjnych nauczycielek, pracujących z pasją w łódzkich przedszkolach. Są one autorkami innowacji pedagogicznych, programów, projektów. W aktualnie wydanym zeszycie przedstawiamy działania kolejnych kilkunastu innowatorów. Godnymi wykorzystania są pomysły opisane m.in. w artykułach „Edukacja artystyczna środkiem do harmonijnego rozwoju dzieci”, „Poznawanie przez doświadczanie”, „Podążanie za zainteresowaniami uczniów”, „Ekoedukacja”, „A może twórczo zorganizować zajęcia szkolne?” czy scenariusze zajęć edukacyjnych lub scenariusz uroczystości szkolnej. 
 
Wiele miejsca w publikacji poświęcamy działalności Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Rekomendujemy pracę Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły, Akademii Rodzica, a także funkcjonujących w ramach działalności Pracowni i Ośrodków ŁCDNiKP zespołów metodycznych, zadaniowych, innowacyjnych. Upowszechniamy informacje o powstających poradnikach metodycznych. W tym wydaniu są to informacje o materiałach metodycznych dla nauczycieli techniki, dla nauczycieli języka polskiego, dla nauczycieli kształcenia zawodowego, a także kształcenia ogólnego w zakresie edukacji normalizacyjnej. 
 
Ważnym obszarem działania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest prowadzenie badań rynku pracy przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i prezentacja uzyskanych wyników. W tym zeszycie mamy możliwość poznania wybranych aspektów współpracy Obserwatorium ze szkołami. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w zeszycie 36 „Katalogu dobrych praktyk w edukacji”. Oto one: 
 
Anioł 2021 
„Łączy ich Łódź”- rozmawia Paweł Patora 
 
Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi 
 
Pobudzać kreatywność dzieci. Agata Więcek 
 
Przedszkole Miejskie nr 20 w Łodzi 
 
Programy własne, inicjatywy pedagogiczne i innowacje edukacyjne. Katarzyna Wankiewicz 
 
Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 
 
Edukacja artystyczna drogą do harmonijnego rozwoju dzieci. Elżbieta Barabasz 
 
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi 
 
Programy, projekty, innowacje, podręczniki. Ewelina Kaźmierczyk 
 
Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi 
 
Jak twórczo pracować z dziećmi. Agnieszka Górecka 
Wzajemne inspiracje drogą do sukcesu nauczyciela przedszkola. Anna Kabacińska 
 
Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi 
 
Przeczytaj, dopisz i podaj dalej… - projekt wędrującej książki. Paulina Nowakowska, Claudia Darnikowska 
 
Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 
 
Projekt: Zadbajmy o nasz ogród i jego mieszkańców. Ewa Adamiak 
 
Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi 
 
Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu. Beata Prylińska 
 
Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi 
 
Wdrażanie kreatywnych i aktywizujących metod pracy na zajęciach z dziećmi. Marzena Szczesna 
 
Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi 
 
Aktywność ruchowa podstawą harmonijnego rozwoju przedszkolaka. Krystyna Dziewiątak 
 
Przedszkole Miejskie Nr 170 w Łodzi 
 
Z kamerą wśród zwierząt - innowacja pedagogiczna. Joanna Kmieć 
 
Publiczne Przedszkole Familijna Łódka 
 
Poznawanie poprzez doświadczanie. Paulina Lesiak 
 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kowanckiej w Łodzi 
 
Nauczyciel pełen pasji. Bartłomiej Jankiewicz 
W jaki sposób obchodzimy uroczystości państwowe w czasie pandemii? Bartłomiej Jankiewicz 
Scenariusz spektaklu z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 10.11.2021. Bartłomiej Jankiewicz 
 
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi 
 
Ratuję życie i zapobiegam zagrożeniom. Katarzyna Załęska 
 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim 
 
Podążać za zainteresowaniami dzieci. Justyna Dudaczyk 
 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 
 
Konkurs Sprawne Ręce. Maria Michalak 
 
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 
 
Pokaz W czerni i w bieli. Maria Michalak, Ewa Tomaszewska 
 
Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 
 
Kształcić, tworzyć, działać, inspirować. Dorota Stefaniak 
Dzień Języków Obcych na Wareckiej. Małgorzata Krajewska – Nieckarz 
Nasza wyjątkowa Warecka. Bogusława Wielkopolan 
Practice makes perfect - czyli jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych. Dorota Lewińska 
 
Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
 
Materiały metodyczne Inspiracje na włączanie języka angielskiego do praktyki przedszkolnej. Elżbieta Ciesiołkiewicz 
 
Pracownia Edukacji Humanistycznej 
 
Praca Zespołu Metodycznego Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej. Danuta Górecka 
Jak ciekawie pracować z lekturą szkolną. Ewa Sztombka, Danuta Górecka 
 
Pracownia Edukacji Europejskiej i Regionalnej 
 
Zadawać czy nie zadawać? - prace domowe w kształceniu historycznym i obywatelskim. Barbara Wrąbel, Aneta Rapalska, Barbara Muras 
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji 
 
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły- w trosce o przyszłość edukacji. Mariola Zajdlic 
Kwalifikacyjny kurs z zakresu Zarządzania Oświatą. Elżbieta Kolczyńska 
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 
Z prac zespołu zadaniowego ds. promocji kierunków kształcenia w branży budowlano-instalacyjnej. Barbara Kapruziak 
Sytuacja zawodów branży budowlano-instalacyjno-geodezyjnej na regionalnym i krajowym rynku pracy. Barbara Kapruziak 
Materiały metodyczne dla nauczycieli techniki. Barbara Preczyńska 
Wizyta studyjna w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Janusz Moos, Barbara Kapruziak, Paweł Krawczak 
Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się. Grażyna Adamiec 
Targi przemysłowe źródłem wiedzy dla edukacji. Grażyna Adamiec 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Małgorzata Joniuk-Piątkowska 
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Renata Masica 
A może twórczo zorganizować zajęcia szkolne? Donata Andrzejczak 
Aktywizowanie uczniów nie takie trudne – scenariusze zajęć dydaktycznych. Donata Andrzejczak 
Usługa Stream narzędziem do tworzenia, przygotowania i magazynowania edukacyjnych materiałów multimedialnych. Jarosław Koludo 
 
Ośrodek Nowoczesnych Technik Informatycznych 
 
Stream - biblioteka filmów w chmurze oraz ShotCut - wieloplatformowy darmowy program do nieliniowej edycji filmów. Tomasz Krupa 
Spotkanie z pisarką Grażyną Bąkiewicz jako konferencja online. Barbara Langner 
Czytanie wrażeniowe jako metoda promocji czytelnictwa wśród młodszych czytelników. Barbara Langner 
IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. Sławomir Szaruga 
 
Ośrodek Doradztwa Zawodowego 
 
Doradztwo zawodowe – AKADEMIA RODZICA. Małgorzata Sienna 
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
Wybrane aspekty współpracy ze szkołami. Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
 
 
Wstęp do wydania przygotowali - Grażyna Adamiec, Janusz Moos. 
 
Podkreślić chcemy ogromne zaangażowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów ŁCDNiKP oraz dyrektorów szkół i przedszkoli w upowszechnianie interesujących rozwiązań wdrażanych w ich organizacjach. Jest to ważne, gdyż „Źródłem sukcesu w uczeniu się jest bazowanie na indywidualnym potencjale ucznia. Atutami gwarantującymi rozwój jest autonomia i innowacyjność nauczycieli. Konieczne jest też zaakceptowanie stanu stałej niepewności wynikającej z ciągle postępującej nowoczesności, a także trudności wynikających z prognozowania przyszłości. Prognozowanie zmian jest ryzykowne, stąd pojawia się konieczność innego dobierania treści kształcenia i przygotowania do ciągłej ich zmiany. Rozbudzanie fascynacji i zachwytu na lekcji jest podstawą skuteczności nauczyciela. Zainteresowanie jest źródłem zaangażowania ucznia w uczenie się, jest tym co pcha ludzi ku poznawaniu, jest tym co sprawia że nauka staje się źródłem przeżyć i inspiracji oraz radości.” [KDP z.36,s.145]. Opublikowane w Katalogu artykuły są potwierdzeniem zacytowanych prawidłowości. Rekomendacji nauczycielskim działaniom udzieliły: Elżbieta Ciesiołkiewicz (ŁCDNiKP), Małgorzata Koralewska (PM nr 109, Łódź), Henryka Michalska (ZSP, Łódź), Bożena Piekarska (ŁCDNiKP), Aneta Rapalska (ŁCDNiKP), Dorota Stefaniak (ZSET, Łódź). 
 
Zapraszamy do lektury wszystkich wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Wersję pdf publikacji zamieszczamy na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce DOBRE PRAKTYKI. 
 
Opracowała: 
Grażyna Adamiec,
nauczyciel konsultant 
 
środa, 16. Marzec 2022
sobota, 31. Grudzień 2022