X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Aktualności

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym można podejmować nie tylko w skali makro, można zacząć od siebie. Każdy z nas może już dziś drobnymi, codziennymi czynami, których ogół złoży się na duże efekty wpłynąć na klimat jutra. 

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” z tematem wiodącym „Dbaj o klimat z normami”. Więcej informacji na temat konkursu:

https://tiny.pl/9jznw

https://www.facebook.com/PolskaNorma/posts/4785347141572285