Nowoczesne Centrum Edukacji Technicznej HAAS w ŁCDNiKP

Aktualności

Zdjęcie z uroczystości - podpisanie umowy
 
W obecności znakomitych gości odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HAAS i podpisano porozumienie o współpracy z firmą Abplanalp. Celem działania utworzonego Centrum jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-prezentacyjnych dla uczniów, nauczycieli i lokalnego środowiska przedsiębiorców w zakresie programowania i obsługi prezentowanych obrabiarek do obróbki skrawaniem oraz rozszerzenie możliwości prowadzenia działań edukacyjnych dla uczniów w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych CNC.
Centrum Edukacji Technicznej HAAS to kolejny krok naszego rozwoju dla potrzeb edukacji dla Przemysłu 4.0.