Mediacje w edukacji

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konferencję

 dla dyrektorów i  nauczycieli 

pod patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Pactus

oraz Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi

Mediacje w edukacji

 W planie konferencji:

  • Mediacja jako kompetencja społeczna. Zasady i korzyści mediacyjnego rozwiązywania konfliktów. Marzena Korzeniewska, prezes Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, wieloletni mediator, trener.
  • Prawne podstawy i zastosowania mediacji. Zasady i skuteczność ugody mediacyjnej. Patrycja Borkowska, adwokat mediator Adwokackiego Centrum Mediacji   w Łodzi
  • Mediacje szkolne jako metody rozwiązywania konfliktów i budowania relacji rówieśniczych. Barbara Muras, doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Spotkanie odbędzie się  22 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00 -15:00 online - MS Teams. 

Rejestracja elektronicznahttps://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/69510

Organizator: ŁCDNiKP                                                 

Beata Wielkopolan  

 tel. 693440672

Barbara Kużmicka -Wrąbel                                                                   

tel. 501258292