EDUinspiracje

Aktualności

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie w upowszechnieniu informacji o konkursach EDUinspiracje. Jest to jedna z flagowych inicjatyw Narodowej Agencji Programu ERASMUS+  i Europejskiego Korpusu Solidarności, która ma na celu wsparcie osób działających w środowisku edukacyjnym.
 
W ramach EDUinspiracje organizowany jest dedykowany konkurs dla dziennikarzy EDUinspiracje Media. Jest to konkurs dla osób, które w sposób ciekawy i inspirujący potrafią przedstawić zagadnienia związanie z edukacją: wywiady z ciekawy ludźmi, reportaże o wydarzeniach i akcjach powiązanych z Unią Europejską, wyjazdach zagranicznych, staży na uczelniach zagranicznych, doświadczeniach zawodowych,  a w szczególności  w ramach programu ERASMUS+  i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
W konkursie mogą brać udział dziennikarze, publicyści, ale też redakcje. Do konkursu materiały dziennikarskie można zgłaszać w kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad.
 
Jeśli znają Państwo osoby, które piszą o edukacji i programie Erasmus+, będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o możliwości wzięcia udziału w konkursie EDUinspiracje Media. 
 
Zasady udziału w konkursie można znaleźć na stronie konkursu:
 
EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Nagradzamy w nim osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań,  wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do  pozytywnych zmian w  środowisku lokalnym. 
 EDUinspirator to również mentor, który potrafi podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą aby podnieść kwalifikacje innych osób i w ten sposób przyczynić się do ich sukcesu.
 
Kategoria Młody EDUinspirator  - skierowana do studentów, wolontariuszy, młodzieży i uczniów,
którzy dzięki uczestnictwu w projektach edukacyjnych są inspiracja dla innych.
 
Do konkursu można zgłosić się samodzielnie, wypełniając formularz na stronie
 
Zgłoszenia do konkursów można przesyłać do 15 września.
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
 Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie:
 
Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursach wśród studentów, kadry akademickiej, w swojej sieci oraz na social media.
 
Banery konkursów w załączeniu.
 
Udział w konkursach jest znakomitą okazją do promowania działań w ramach ERASMUS+, a także możliwością dla młodych osób do rozwoju swoich zawodowych umiejętności.
 
Więcej informacji o konkursach EDUinspirator i EDUinspiracje Media można uzyskać od Pani Ewy Koźbiał
tel. 509009327,.