Pomysły i inspiracje na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej-spotkanie zespołu metodycznego

Nr szybkiej informacji: 
79
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacja o wydarzeniu: 

 

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w pierwszym spotkaniu Zespołu metodycznego Pomysły i inspiracje na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej, które odbędzie się 16 listopada 2022 r. w godz. 17:30 – 19:15 w formie online.
 
Tematyka:
  • omówienie działań planowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym,
  • analiza i ewentualna korekta harmonogramu spotkań Zespołu,
  • prezentacja propozycji aktywności sprzyjających uatrakcyjnianiu zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej małych uczniów.
 
 
Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 
Podanie przy rejestracji adresu mailowego w domenie elodz.edu.pl, ułatwi Państwu aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
 
Opracowanie:
Anna Rostrygin – nauczyciel konsultant
 
Planowany termin zajęć:: 
16.11.2022
Organizator: 
Anna Rostrygin a.rostrygin @lcdnikp.elodz.edu.pl