Spotkanie zespołu metodycznego – Biologia dla bystrzaków

Nr szybkiej informacji: 
77
Adresat: 
Zespół nauczycieli i uczniów z XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi oraz zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
Doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w spotkaniu Zespołu metodycznego
 
Biologia dla bystrzaków
 
Tematyka spotkania:
  • biologia w grach i zadaniach,
  • metody angażujące uczniów do działania,
  • przykłady sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału i zapału młodzieży.
 
Spotkanie odbędzie się 23.11.2022 r., w godzinach 16:00 – 17:30 w siedzibie ŁCDNiKP w sali 210 przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.
 
Gościem specjalnym spotkania Zespołu będzie Pani Olga Andrzejczak – nauczyciel biologii w XXXII LO oraz doktor nauk przyrodniczych.
 
 
Opracowała:
Katarzyna Skolimowska -nauczyciel – doradca metodyczny,
 
Planowany termin zajęć:: 
23.11.2022r.
Organizator: 
Katarzyna Skolimowska k.skolimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl