Narzędzia Kreatywnego nauczyciela – Storyjumper i Classroomscreen

Nr szybkiej informacji: 
75
Adresat: 
Zespół Nauczycieli TIK@GO, nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
 
Warsztaty
Narzędzia kreatywnego nauczyciela:
Storyjumper i Classroomscreen
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach dotyczących funkcjonalności narzędzi TIK: Storyjumper i Classroomscreen oraz możliwości wykorzystania aplikacji podczas różnych zajęć z uczniami.
 
Tematyka spotkania:
  • Przedstawienie aplikacji Storyjumper oraz zapoznanie z jej funkcjonalnościami.
  • Omówienie funkcjonalności tablicy Classroomscreen.
  • Przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi TIK w pracy dydaktycznej.
 
Termin spotkania:
9 listopada 2022 r. godz. 18:00-20:15, online na platformie Teams
 
 
W przypadku problemów z rejestracją można zgłosić udział w warsztatach mailem na adres: i.filipowicz@lcdnikp.elodz.edu.pl, podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/placówki oraz informacje potrzebne do zaświadczenia: datę i miejsce urodzenia.
 
Prowadzenie warsztatów: Iwona Filipowicz, Katarzyna Skolimowska
 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.
 
Opracowała:
Iwona Filipowicz – doradca metodyczny
 
Planowany termin zajęć:: 
09.11.2022r.
Organizator: 
Iwona Filipowicz i.filipowicz@lcdnikp.edu.lodz.pl