Forum – Serce dębu - edukacja przyrodnicza w szkole. Spotkanie z Panią Ewą Ceran z Muzeum Kinematografii w Łodzi

Nr szybkiej informacji: 
74
Adresat: 
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

Doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w forum
 
„Serce dębu – edukacja przyrodnicza w szkole”
 
Tematyka spotkania:
  • film i jego rola w zajęciach z przedmiotów przyrodniczych,
  • metody aktywizujące w kształceniu środowiskowym,
  • przykłady sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem filmów.
 
Gościem specjalnym forum będzie Pani Ewa Ceran z Muzeum Kinematografii w Łodzi.
 
Spotkanie odbędzie się 16.11.2022 w godzinach 17:00 – 19:00 w siedzibie ŁCDNiKP w sali 210 przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.
 
 
Opracowała:
Katarzyna Skolimowska -nauczyciel – doradca metodyczny,
 
Planowany termin zajęć:: 
16.11.2022
Organizator: 
k.skolimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl