Jak napisać scenariusz teatralny dla dzieci? - pierwsze spotkanie zespołu metodycznego do spraw edukacji teatralnej.

Nr szybkiej informacji: 
71
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego
Informacja o wydarzeniu: 

 

Jak napisać scenariusz przedstawienia teatralnego dla dzieci?
 
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego do udziału w pierwszym spotkaniu Zespołu metodycznego do spraw edukacji teatralnej.
 
Odbędzie się ono, w formie stacjonarnej, w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia nauczycieli i kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, w sali nr 210 , 7 listopada 2022 r. w godz. 16:30 - 18:45.
 
Podczas spotkania:
  • dokonamy diagnozy potrzeb edukacyjnych uczestników, której wyniki będą wykorzystane w planowaniu tematyki kolejnych spotkań,
  • zaprezentujemy ciekawe rozwiązania dotyczące pracy ze scenariuszem teatralnym.
 
Rejestracja uczestnictwa odbywa się poprzez stronę ŁCDNiKP
 
 
Opracowała:
Małgorzata Lesisz – doradca metodyczny
 
Planowany termin zajęć:: 
7.11.2022
Organizator: 
Małgorzata Lesisz m.lesisz@lcdnikp.elodz.edu.pl