Akademia Multimedialnego Nauczyciela

Nr szybkiej informacji: 
68
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 
 
Akademia Multimedialnego Nauczyciela
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli z wszystkich typów szkół do udziału w Akademii Multimedialnego Nauczyciela, którą poprowadzą konsultanci Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Spotkania będą odbywały się cyklicznie w formie zdalnej - w każdy drugi wtorek miesiąca, początek o godzinie 16:00. Czas trwania poszczególnych spotkań będzie uzależniony od tematyki i zdiagnozowanych zainteresowań.
 
Spotkania w Akademii Multimedialnego Nauczyciela umożliwią uczestnikom prezentowanie swoich osiągnięć:
  • dzielenie się własnym doświadczeniem,
  • upowszechnianie informacji o stosowaniu multimediów metodycznych oraz merytorycznych,
  • prezentowanie efektów nowatorskiej działalności.
 
Zajęcia będą dla wszystkich uczestników inspiracją do poszukiwania i podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych w zakresie korzystania multimediów do opracowywania materiałów dotyczących kształcenia stacjonarnego i zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. W trakcie spotkań uczestnicy Akademii będą korzystali z darmowych narzędzi, które będą im udostępnione.
 
Nauczycieli zainteresowanych prezentacją swoich doświadczeń i pomysłów dotyczących stosowania multimediów w dydaktyce prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Najbliższa sesja Akademii Multimedialnego Nauczyciela odbędzie się 8 listopada 2022 w godz. 16.00 – 18.15. Wszystkie osoby, zainteresowane udziałem w Akademii prosimy o zarejestrowanie się elektronicznie, wykorzystując poniższy link:
 
 
 
Udział w Akademii jest bezpłatny.
 
Opracował:
 
Planowany termin zajęć:: 
8.11.2022
Organizator: 
Jarosław Koludo j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl