Sesja metodyczna dla polonistów- edukacja włączająca

Nr szybkiej informacji: 
60
Adresat: 
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
Sesja metodyczna
dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych
 
Edukacja włączająca
 
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych do udziału w sesji metodycznej.
 
Tematyka spotkania:
  • Metody pracy z uczniem z dysleksją.
  • Zasoby i narzędzia interaktywne w pracy z dziećmi z Ukrainy.
  • Stoliki zadaniowe - praca w grupie zróżnicowanej.
  • Nowe perspektywy edukacji włączającej.
 
Termin sesji 4 listopada 2022 r. w godz. 17:30 -19:00 online na platformie Teams
 
 
 
Prowadzenie sesji: Beata Wielkopolan, Iwona Filipowicz
 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.
 
Opracowała:
Beata Wielkopolan - konsultant
tel. 693440672
 
Planowany termin zajęć:: 
04.11.2022
Organizator: 
Beata Wielkopolan b.wielokopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl