„Jak zmobilizować uczniów do aktywnego udziału w lekcjach doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej? Kształtowanie kreatywności drogą do samopoznania uczących się”. Kurs/40 godzin

Nr szybkiej informacji: 
58
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
Kurs dla nauczycieli doradztwa zawodowego, koordynatorów WSDZ, i innych zainteresowanych nauczycieli.
 
Konsultanci z Ośrodka Doradztwa Zawodowego funkcjonującego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają do udziału w kursie
 
„Jak zmobilizować uczniów do aktywnego udziału w lekcjach doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej? Kształtowanie kreatywności drogą do samopoznania uczących się”.
 
Tematyka kursu będzie obejmować następujące zagadnienia:
 
Moduł I – Metody problemowe, ich znaczenie w realizacji doradztwa zawodowego,
Moduł II – Znaczenie kreatywności w rozwoju edukacyjno - zawodowym,
Moduł III – Brainstorming – zasady organizacji, możliwości wykorzystania,
Moduł IV – Gry dydaktyczne i ćwiczenia kreatywności na lekcjach doradztwa zawodowego.
 
Udział w kursie umożliwi:
  • zrozumienie znaczenia stosowania metod problemowych w doradztwie zawodowym,
  • przygotowanie do respektowania zasad efektywnego wykorzystania brainstormingu w zajęciach dydaktycznych,
  • zainspirowanie uczestników do poszerzenie warsztatu pracy o stosowanie ćwiczeń i gier dydaktycznych kształtujących kreatywność uczących się,
  • opracowanie pakietu ćwiczeń aktywizujących uczniów do zastosowania na lekcjach doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
Kurs odbędzie się w aplikacji Teams platformy Office 365. Planowany termin: od 14 listopada 2022r. do 13 lutego 2023r. Liczba godzin kursu 40. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.
 
Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w kursie poprzez rejestrację elektroniczną do 4 listopada 2022r.
 
 
lub bezpośrednio w zakładce „Rejestracja elektroniczna” na stronie internetowej ŁCDNiKP.
 
Opracowali:
Ewa Koper
 
Marek Wilmowski
 
Planowany termin zajęć:: 
14.11.2022 - 13.02.2023
Organizator: 
Marek Wilmowski m.wilmowski@lcdnikp.elodz.edu.pl