Uwaga! Dokumentujemy przebieg konkursu! (11 godzin/warsztaty)

Nr szybkiej informacji: 
57
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
UWAGA! DOKUMENTUJEMY PRZEBIEG KONKURSU!
 
(WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH)
 
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do uczestnictwa w warsztatach Uwaga! Dokumentujemy przebieg konkursu!, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach od 15:30 do 18:30, w sali nr 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej).
 
Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom, między innymi, kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z organizacją konkursu oraz dokumentowania przebiegu konkursu.
 
Planowane terminy zajęć: 23 listopada i 1 grudnia 2022 r.
Prowadząca warsztaty: Elżbieta Bytniewska
 
Każdy uczestnik spotkania otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w zajęciach.
 
Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach drogą elektroniczną (zakładka „Rejestracja elektroniczna” na stronie internetowej ŁCDNiKP) do 16 listopada br. (kwalifikowanie do udziału według kolejności zgłoszeń). Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 
Opracowała: Elżbieta Bytniewska
konsultant ŁCDNiKP
tel. 692 553 893
 
Planowany termin zajęć:: 
23.11.2022 i 01.12.2022
Organizator: 
Elżbieta Bytniewska e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl