Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Nr szybkiej informacji: 
54
Adresat: 
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
 
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych na drugą w tym roku szkolnym konferencję, tym razem poświęconą ocenianiu kształtującemu, które umożliwia zorganizowanie procesu nauczania-uczenia się w taki sposób, aby wspierać uczących się i wzmacniać pozytywne relacje między nauczycielami oraz uczniami.
 
Konferencja Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej odbędzie się w formie zdalnej 18 października 2022 r. (wtorek) w godz. 17:00 – 19:30.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i będzie potwierdzony zaświadczeniem. Prosimy nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych o zarejestrowanie swojego uczestnictwa w konferencji na stronie ŁCDNiKP https://www.wckp.lodz.pl/ (w zakładce Rejestracja elektroniczna) lub bezpośrednio, korzystając z linku:
 
Serdecznie zapraszamy:
Danuta Górecka,
Ewa Sztombka
 
Planowany termin zajęć:: 
18.10.2022
Organizator: 
Ewa Sztombka, Danuta Górecka e.sztombka@lcdnikp.elodz.edu.pl d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl