W poszukiwaniu drogi do efektywnego uczenia. Organizowanie form doskonalenia i działań edukacyjnych w obszarach bezpieczeństwa przez ŁCDNiKP (2 godz, konferencja)

Nr szybkiej informacji: 
53
Adresat: 
Nauczyciele edukacji z obszaru bezpieczeństwa
Informacja o wydarzeniu: 

 

Konsultanci z Pracowni BHP i Ergonomii funkcjonującej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zapraszają nauczycieli zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa do udziału w konferencji 
 
W poszukiwaniu drogi do efektywnego uczenia.  Organizowanie form doskonalenia i działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. 
 
 
Tematyka spotkania:  
  • metodyka pracy w obszarze kształcenia dotyczącym bezpieczeństwa, 
  • działania innowacyjne w edukacji z zakresu bezpieczeństwa,   
  • wsparcie edukatorów bezpieczeństwa przez ŁCDNiKP. 
 
Konferencja odbędzie się w czwartek 20 października 2022 r., w godz. 17:00 – 18:30
w formie online, w aplikacji Teams. 
 
Prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji korzystając z podanego linku 
 
 
W dniu wydarzenia otrzymacie Państwo, pocztą mailową, link do spotkania.  
 
Opracowała:  
Izabela Rosiak, konsultant ds. bhp 
 
Planowany termin zajęć:: 
20.10.2022
Organizator: 
Małgorzata Lesisz m.lesisz@lcdnikp.elodz.edu.pl Izabela Rosiak i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl