Spotkanie zespołu metodycznego do spraw budowania warsztatu pracy nauczyciela dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o krótkim stażu pracy, 3 h

Nr szybkiej informacji: 
52
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacja o wydarzeniu: 
 
Spotkaniu zespołu metodycznego do spraw budowania warsztatu pracy nauczyciela 
 
Doradca metodyczny zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o krótkim stażu pracy, do udziału w pierwszym Spotkaniu zespołu metodycznego do spraw budowania warsztatu pracy nauczyciela. 
 
Odbędzie się ono stacjonarnie 20 października 2022 r. w  godz. 16:30 - 18:45 w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, w sali 201.                      
 
Podczas spotkania dokonamy diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli, która będzie przydatna w procesie planowania tematyki kolejnych spotkań.  
Zaprezentowane zostaną również ciekawe rozwiązania dotyczące integracji zespołu klasowego. 
 
 
 
Opracowała:  
Małgorzata Lesisz – doradca metodyczny 
 
Planowany termin zajęć:: 
20.10.2022
Organizator: 
Małgorzata Lesisz m.lesisz@lcdnikp.elodz.edu.pl